vissza a cimoldalra
2022-08-19
részletes keresés    Café Momus on Facebook
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Kiemelt fórumaink
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (5616)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2401)
Opernglas, avagy operai távcső... (21476)
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (63566)
Hozzászólások a Momus írásaihoz (7708)
Társművészetek (2569)
Momus társalgó (6402)
Kedvenc felvételek (684)
Haladjunk tovább... (237)
Élő közvetítések - HAANDEL emléktopik (8723)
Kedvenc előadók (2930)
Digitális kerekasztal (128)
Milyen zenét hallgatsz most? (25110)

Olvasói levelek (11891)
A csapos közbeszól (99)
Legfrissebb fórumaink
film és zene (213)
Operett a magyar rádióban (1949-től napjainkig) (5210)
Edita Gruberova (3174)
Pantheon (3121)
Évfordulók, jeles napok, születésnapok etc. (902)
Ilosfalvy Róbert (1003)
Jules Massenet ! Ki ismeri ? (318)
Verdi-felvételek (634)
A Magyar Zenekarok helyzetéről (115)
Miklósa Erika (1273)
Rost Andrea (2126)
Operett, mint színpadi műfaj (5197)
Mi újság a Szegedi Nemzeti Színházban? (3261)
Házy Erzsébet művészete és pályája (5389)
Radnai György művészete (67)
Callas (476)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43
számlaszám:
11711003 20016193

apróhirdetés feladása:

Fórum - Franz Schubert (frushena, 2006-03-20 22:38:48)

   
312   Ardelao 2020-11-19 14:06:49

Schubert életéről szinte mindent tudunk, most halálának évfordulója alkalmából közlöm az alábbi történetet:
 

SEBESTYÉN EDE:

ESTERHÁZY KAROLINA GRÓFNŐ SCHUBERT-KÉZIRATAI

Három esztendővel ezelőtt, Schubert halálának századik fordulóján, nyilvánosság elé került egy 1824-ben készült magyar-stílű kompozíciója, amely addig teljesen ismeretlen volt.

Most egy német táncfüzetet találtak, amelyet szintén 1824-ben készített Schubert és eddig — állítólag — szintén ismeretlen volt. Ez a füzet azért is érdekel bennünket, mert magyar nevek szerepelnek rajta, s mert tudjuk, hogy más Schubert-kéziratokkal együtt sokáig volt magyar kézben.

*

Kinek a tulajdona most az érdekes és mindenesetre nagyon értékes ereklye, nem lehet tudni. A tulajdonos nem akar szerepelni. Csak annyit lehet tudni a fölbukkanásáról, hogy a tulajdonos megbízásából Wagner - Schönkirch Hans bécsi kormánytanácsos adta át a kéziratot Deutsch Ottó Erichnek, a legkitűnőbb Schubert-szakértőnek, hogy vizsgálja meg hitelesség szempontjából. A vizsgálat megtörtént s a szakértő hosszas tanulmányozás és alapos ellenőrzés után megállapította, hogy a kézirat egészen kétségtelenül Schubert keze írása.

Lássuk most, voltaképpen mi az a nagyérdekességű és nagy értékű lelet? Rendes kottaalakú füzet. Borítéklapján, cím helyett, egyetlen egy szó Schubert írása: Deutsche. Jobb felső sarkában, ugyancsak Schubert keze-írásával, a költő neve és az 1824. évszám.

A kézirat úgynevezett tisztázat. Merített papiros, rendkívül gondos írás, szinte kalligrafikus; tipikus Schubert-féle íráshibák, de javítás nélkül, hogy a mű külső alakja is kifogástalanul rendben legyen.

Hat táncdarab. Jellegzetesen Schubert-muzsika, de jellegzetesen bécsi is. A költő legjobb munkái közé tartozik. Három része Asz-dúrban, három B-dúrban készült. Nagyon melodikus, fordulatos, hangulatos és kecses valamennyi. Ha az ismeretlen tulajdonos talál rá vevőt s az új tulajdonos kiadja, ez a füzet újabb Schubert-reneszánszot kelt életre.

A füzet utolsó oldala üres maradt. Ide jegyezték a következő ajándékozó ajánlást:
«Őrizze meg emlékül hálás tanítványaitól. Almásy Vilmától és Almásy Melanietől.»

A füzetet tehát a két grófkisasszony ajándékba adta valakinek. Kinek? Nem lehet tudni. A bécsi híradás, amely a leletet bejelenti a világnak, mindössze ennyit mond el.

Pedig tovább is van.

Elsőbben is el kell mondanunk a szóban levő kézirat vándordíját addig a pillanatig, amikor Vilma és Melanie grófkisasszonyok elajándékozták.

Hogyan került hozzájuk? Az egész Schubert-irodalomban semmi nyoma sincs annak, hogy Almásy grófék és Schubert ismerték volna egymást. Tudjuk azonban, hogy Esterházy Karolinnak, Schubert reménytelen szerelmének tulajdonában egész sorozat Schubert-kézirat volt s ezeket végrendeletében nagynénjére, Almásy Róza grófnőre hagyta, Vilma és Melanie édesanyjára. Ezek között az autográfok között volt a most előkerült füzet is. A «Deutsche» fölírású táncmű tehát bebizonyíthatóan Esterházy Karolin grófnő tulajdonában volt. Kreissle Henrik, Schubert első biográfusa nemcsak regisztrálja, hanem azt is közli, hogy 1824 októberében készült. Tehát nem egészen ismeretlen. De ez a körülmény nem csökkenti sem az érdekességét, sem az értékét.

*

Esterházy Karolin grófnő tulajdonában a következő Schubert-kéziratok voltak még1818-ból, amikor Schubert első ízben nyaralt Zselizen, Esterházy gróféknál:
Abendlied, Blondel zu Marien, Du heilig glühend Abendroth, dalok és Énekgyakorlatok című tanulmányfüzet. Ugyanekkor ajándékozta Schubert a kedves tanítványnak két négykezes nyitányát, amely 1817-ben készült.

A Zselizen töltött második nyáron, 1824-ben, a következő Schubert- kéziratok kerültek a tanítványból immár ideállá előlépett Karolin comtesse tulajdonába:
E-moll románc, amely egy francia dal (Reposez vous, bon chevalier) variációja és Op. 10. jelzéssel jelent meg. Ezt a művét még 1818-ban írta Schubert a zselizi kastélyban és Beethovennek dedikálta. Walzer 1824-ből. Deutsche, készült 1824 októberében. Ezt találták meg most, mint «ismeretlent». A Schöne Müllerin dalciklus három darabja : Ungeduld, Morgengruss és Des Müllers Blumen. Esz-dúr trió, Op. 100. Készült 1827 novemberében, megjelent 1828-ban, néhány hónappal Schubert halála után. Eredeti kéziratát Esterházy Karolinnak ajándékozta Schubert, első vázlatát egyik barátjának; a vázlat később Brahms tulajdonába jutott.

Schubert Esz-dúr triója az egész kamarazene irodalomnak egyik legértékesebb darabja; még megjelenése előtt nagyon elterjedt a bécsi zenei szalonokban. Schubert utolsó éveinek legboldogabb epizódja ehhez a művéhez fűződik. Ezt el kell mondanunk.

Spaun Józsefnél, Schubert ifjúkori barátjánál nagy és előkelő társaság volt együtt 1827 decemberében, néhány héttel az «Esz-dúr trió» elkészülése után. A műsor koronája ez az újdonság volt, amelynek előadására három kitűnő kamaramuzsikus vállalkozott: Bockles Károly zongoraművész, a Beethoven környezetéből is ismert Schuppanzigh Ignác hegedűművész és Linke József csellista.

A művészek nagyon gondosan tanulták be és tökételes összjátékkal adták elő Schubert új művét s a vendégek elbűvölten hallgatták. Amikor befejezték a játékot s a tapsvihar is elült, Bockles odalépett Schuberthez, nagy elragadtatásában megcsókolta a kezét és átszellemült arccal, reszkető hangon ezt mondta a vendégeknek:
— Önök nem is tudják, milyen nagy kincsünk nekünk Schubert!

*

Esterházy Karolin 1851-ben halt meg, huszonhárom esztendővel Schubert halála után. Ekkor már sem apja, sem anyja, sem idősebb testvére, Mária nem élt, de öccse, Albert sem. Szeretettel őrzött Schubert-kéziratait nem akarta a férje, Folliot de Crenneville Károly gróf családjára hagyni, hanem anyja unokatestvérének, Almásy (született Festetich) Róza grófnénak adta. Róza grófné a gyűjteménynek a «Schöne Müllerin» ciklusból való három darabját egy bécsi zenebarátnak ajándékozta, a többi — egész hagyatékával együtt — leányainak, Vilma és Melanie grófkisasszonyoknak jutott.

Így került tulajdonukba a most megtalált Deutsche jelzésű füzet, amelyet egy ismeretlen valakinek elajándékoztak. Nyilván zongoratanáruknak.

*

Annak a magyar kompozíciónak, amelyet a bevezető sorokban ismertettünk, szintén érdekes története van.

Schubert második zselizi látogatásának idején, 1824-ben készült. A költőnek, aki nem a kastélyban, hanem a cselédházban lakott (és étkezett), el kellett mennie a konyha előtt, amikor a szobájába ment. Egy alkalommal nagyon szép és nagyon bús dal hallatszott ki a konyhából, amely annyira megragadta, hogy besietett a szobájába és mindjárt papirosra vetette.

Ebből a témából készült a «Divertissement à la Hongroise» című igen hatásos négykezes zongora kompozíciója; a mű 1826-ban jelent meg «Op. 54» jelzéssel és a szerző folkusfalvi Laszny Miklós, Bécsben élő magyar föld-birtokos feleségének, Buchwieser Katinka operaénekesnőnek dedikálta.

Magát a följegyzett dalt nem adta ki Schubert, noha kétségtelenül szándékában volt. Ezt abból lehet következtetni, hogy címet adott neki és szignálta.

A kézirat első lapján a következő szöveget látjuk:
Ungarische Melodie
2. Sept. 1824. Franz Schubert mpia Zeléz.

Az Ungarische Melodie nyilván azért maradt kéziratban, mert Schubert valamelyik barátja magával vitte és nem adta vissza. Ilyesmi igen gyakran megtörtént és Schubert nem is tudott tiltakozni a bejelentett vagy utólagosan kiderült eltulajdonítások ellen. Hol lappanghatott száz esztendeig a kézirat, nem fogjuk megtudni soha! . . .”

A ZENE 1931. 14. szám.

Dietrich Fischer-Dieskau; "Die schöne Müllerin"; (Jörg Demus, 1968); Franz Schubert,

Franz Schubert.Divertissment a la Hongroise. Alegretto

Alfred Brendel Plays Franz Schubert - Ungarische Melodie (Hungarian Melody) D.817

311   Búbánat 2020-08-14 11:06:42

Bartók Rádió, ma este 19:35 – 20.22

Fatma Said (szoprán) és David Fray (zongora) hangversenye Franz Schubert dalaiból 

1. Négy dal - a) A csillagok D. 939, b) Szilviához D. 891, c) A szerelem útjai D. 239/6, d) Viola D. 786,

2. Hét dal - a) Mignon I. dala D. 877/2, b) A vadrózsa D. 257, c) Hullámok hátán D. 774, d) A muzsikához D. 547, e) Szerenád D. 957/4, f) Éjszaka és álmok D. 827, g) Az ifjú apáca

(Hohenems, Markus Sittikus-terem, 2019. október 7. - részlet)

(Ism. szeptember 2., 12.36)

310   Búbánat 2020-02-24 12:43:36

 

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtára szeretettel vár minden kedves érdeklődőt 2020. február 27-én, csütörtökön 18 órára
 
a Bel Canto Operatársulat
 
SCHUBERT DALMŰSOR II. című estjére
 
Közreműködnek a Bel Canto Operatársulat énekművészei
 
Zongorán közreműködik:
Bárkányi Horváth Éva zongoraművész, a LFZE tanára, a Bel Canto Operatársulat zenei vezetője
 
Műsorvezető: Tóth Endre zenetörténész
 
Művészeti vezető: Adrigán Judit operaénekes, magánének tanár, a Bel Canto Operatársulat elnöke
 
A rendezvény a Budapest V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata támogatásával jött létre.
 
Helyszín:
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár - Rendezvényterem
1056 Budapest, Molnár utca 11.

309   Haandel 2019-12-19 16:41:26

Gute Nacht - Jó éjt

Winterrerise: Gute Nacht

308   Búbánat 2018-12-11 11:26:22

2018.12.11  19:35 - 22:05  Bartók Rádió

Franz Schubert: Fierrabbas
Háromfelvonásos opera

Szövegét Josef Kupelwieser írta

Vez.: Claudio Abbado

Km.: Arnold Schönberg Kórus és az Európa Kamarazenekar

Szereposztás:

Károly király - Robert Holl (basszbariton),

Emma, Károly király lánya - Karita Mattila (szoprán),

Roland - Thomas Hampson (bariton),

Ogier - Peter Svesnsson (tenor),

Boland, mór herceg - Polgár László (basszus),

Fierrabras, Boland fia - Josef Protschka (tenor),

Florinda, Boland lánya - Cheryl Studer (szoprán),

Maragond - Brigitte Balleys (mezzoszoprán),

Brutamonte - Hartmut Welker (basszbariton),

Olivier - Jörg Schluckebier (próza),

Burgundi Gui - Rainer Brandstetter (bariton),

Normandiai Richárd - Claus Kühbacher (próza)

,Gérard von Mondidur - Michael Weber (próza),

Eginhard lovag - Robert Gambill (tenor),

Fiatalasszony Emma kíséretéből - Brigitte Pinter (mezzoszoprán) 

 

307   Haandel 2018-10-13 17:54:19

Live at Wigmore Hall
Sir András Schiff plays Schubert
BBC Radio 3  (Hangtár | 10 October 2018 | 27 days left to listen)

306   Haandel 2018-08-25 17:52:44

Rose’s Schubert on Vero

305   Ardelao 2018-01-31 18:34:28

 

SCHUBERT
(Rádió-felolvasás)

 

Képtalálat a következőre: „schubert cd collection”

Ha a zene a világ-szíve, — amint Schopenhauer nevezi, — Schubert e szív legmelegebb lelkű dalnoka.

A dal királya, a dallam fejedelme, — mondja a zenetörténet.

A szépséges, tiszta muzsika alázatos lantosa, — amint szegényes, egyszerű, eseménytelen élete mutatja. Harmincegy-éves korában, élete virágzó tavaszán költözött el, de előbb a tavasz virágpompájával árasztotta el a dal költészetet

Hasonlítgatás nélküli nagyság.

A legtalálóbbat Schumann mondja róla: „Amire a szeme ránézett, amihez a keze hozzáért, abból zene lett.“

„Mint a madár a levegőben, úgy élt Schubert a zenében“ — írja Liszt.

Schubert zenetörténeti helyét a tudósok rég megkeresték. Megállapították róla, hogy a csodás kincsekben bővelkedő zenei romantika megalapítója; az igazi dal megteremtője, akinek működése óta a «Lied» elnevezést a legtöbb nyelven külön zenei műszóként használják. Megállapították róla, hogy Schumann, Liszt és Wagner benne gyökerezik, s hogy Beethoven gigászi nyomába csak Schubertnek szabad lépnie.

*

Schubert rövid, eseménytelen életéről nincs sok mondanivalónk. 1797. január 31-én, Bécs Lichtenthal nevű külvárosának egyik egyszerű házában született. Az apja tanító volt, az anyja egyszerű polgárleány. Tizennégy testvére között Ferenc a negyedik.

Bécs abban az időben a világ, vezető zenevárosa volt. Itt élt Gluck, Haydn, Mozart és Beethoven. Képzelhető, milyen emelkedett szellemű zenei élet kísérte e titánok minden lépését. Muzsika volt itt minden. Zenélt a császári udvar, az arisztokraták, a polgárok, az utca, a nép. Zenétől zengő város, melynek minden utcájában, az utcácskák minden egyszerű házában meleg otthonra lelt a zeneművészet.

A levendulaillatú biedermeier-szobák ablakának mosolygó virágait zenével öntözték a lányok és a fiatalemberek.

Ennek a közvetlen világnak legnagyobb zeneköltője Schubert. Haydn, Mozart és Beethoven Bécsben lakott, de Schubert bécsi volt. Ott született, ott élt és ott halt meg. A kispolgári bécsi lélek inkarnálódása, bécsi zenét írt és elsősorban Bécsnek írta a zenét.

Míg Mozart és Beethoven inkább az arisztokrácia zeneköltője, Schubert a polgári társadalom kedvence. Barátai is jórészt innen kerültek ki. A Schubertiánusok: írók, festők, hivatalnokok, akik lelkes hívei, pártolói a zenének. Közöttük Schober Ferenc a vezér, aki szívvel-lélekkel áll Schubert mellé. Az aranyifjúság délutánonként kávéházakban, este tisztes bécsi családoknál találkozik, éjszaka vendéglőben szövi fellengzős terveit. Közben sokat muzsikálnak, szép asszonyok, leányok körében. Kis fogadók kertjében. Ezek az úgynevezett Schubertiádok, melyek azért nevezetesek, mert Schubert ebben a baráti körben érezte magát a legjobban s jórészt ez a társaság termelte ki belőle alkotásait, ők hallották először azokat a kompozíciókat, melyek a világ szívét simogatják.

Íme, Schubert életrajza önkéntelenül miliőrajzzá változik, mert az életrajzi adatok szürkesége mellett alig érdemes megállani.

Az öreg Schubert, a bécsi Schulmeister, maga tanítja fiát a zenére, aki kisgyermek korában már jól hegedül, zongorázik, és úgy énekel, hogy bekerül az udvari kórusba, ahol valamikor Haydn és sok más, később nagynevű zenész nevelődött. Az udvari orgonista tanítja, de tizennégy-éves korában oktatását Salieri udvari karnagy, Bécs és a kor legnagyobb zenei tekintélye, veszi át. A fiatal fiú annyit és olyan könnyedséggel komponál, hogy Salieri meglepetve mondja:
— Te zseni vagy, aki mindent tudsz!
 

Schubertet atyja tanítói pályára szánta. Tetszett az öregnek a fiú zenei előmenetele, de nem szerette, hogy a gyermek lelkét teljesen a magasabb zenei eszmény tölti be. Ferenc, szülei kívánságára, három évig a külvárosi elemi iskolában atyja mellett segédtanítóságot vállalt. Közben azonban nagy buzgalommal miséket, operákat s főként dalokat komponál. Olyan dalokat, mint például a Haidenröslein, Erlkönig, Der Wanderer, melyeket később sem múlt felül. Alig volt húsz éves. Zenei sikerei először szűkebb barátai körében, de később szélesebb rétegekben is jelentősek, mire a fiatal költő elhatározta, hogy ott hagyja a tanítóságot és zenei pályára lép. Apja makacsul ellenzi tervét, de a fiú hajthatatlan, mire atyja kiutasítja őt házából, úgyhogy évekig meghasonlott családjával. Ez alatt főként barátai támogatásából s a kiadók szűkmarkú tantiemjeiből élt. Ha volt pénze — vigadva, ha elfogyott, a jobb jövő reményében; de ekkor már több dala koncertdobogóra került s az Erlkönig hódít.

A szögletes modorú, félénk segédtanító híre eljut a főúri palotákba is. Esterházy Károly gróf, a gazdag magyar földesúr, leányai mellé zenetanítónak fogadja fel. Leckenként két pengőt kap s a főúr meghívja nyárra magyarországi birtokára. A grófék a bars megyei Zselizen, a Garam kies partján fekvő faluban nyaraltak. 1818-ban és 1824-ben két nyarat töltött itt a zeneköltő. Ezzel szorosabban hozzánk fűződik a lánglelkű mester, kinek életét olyan sok magyar vonatkozás tarkítja, hogy bízvást külön részt követelhetünk magunknak megbecsültetéséből és ünnepléséből. Schubert magyar vonatkozásainak érintésénél jeleznünk kell, hogy a zeneköltő barátai között több magyar embert találunk. Főuraink és főméltóságaink közül többnek, mint Pálffy János grófnak. Pirkner László egri érseknek, Esterházy Károly grófnak, a gróf feleségének műveket ajánlott s a magyar költők közül Majláth János gróf, Széchényi Lajos gróf, Pirkner László és Bacsányi Jánosné Bamberg Gabriella verseit megzenésítette. Esterházy grófék révén mind több magyar emberrel ismerkedik meg, de amiért nemcsak hódolattal, hanem büszkélkedve is ünnepeljük nagy emlékét, az a dicsőség, hogy a magyar föld és a magyar szellem új, tüzes színekkel tarkította hallhatatlan műveit. Kilenc kompozíciója van, melyek témája magyar, vagy magyaros.

A zselizi kastélyban most is kegyelettel őrködnek Schubert szellemén. Ott áll zongorája és a lakószobája érintetlenül. Esterházyéknak két leányuk volt. Karolin és Mária. A biográfusok említik, hogy a fiatal költő Karolin grófkisasszonyba szerelmes volt. Egyik levele is tápot ad erre, de elhihető azért is, mert Schubert a zeneirodalom egyik leglíraibb kedélye. Félénk, visszahúzódó vágyakozásban: állandóan szerelmes.

Schubert további néhány éve is nyomorúságos volt. A kiadók némileg jobban fizették, de hivatalt, kitüntetést, rendjelet vagy állandó kenyérkereseti állást sohasem kapott.
Egyetlen dicsőséges napja volt, mikor halála évének elején szerzeményeiből nagysikerű koncertet adott, melynek tiszta bevétele 800 frt.

Schubert harmadízben is volt Magyarországon. 1828 októberében testvérbátyjával és három barátjával Kismartonban felkereste Haydn sírját, ahol buzgón imádkozott.

Ezután pesti hangversenyre készült, de abból semmi sem lett. Szervezete kimerült, ideglázba esett s november 19-én délután fél 4 órakor örökre lehunyta szemét.

Néhány ruhadarab, hatvanhárom forint készpénz és negyven kötetre való kézirat maradt utána. Annyi kézirat, hogy — amint egyik életrajzírója szellemesen megjegyzi, — azt lemásolni sem képes harmincegy év alatt — egy ember.

Írt 9 szimfóniát, 6 misét, 1 oratóriumot, sok egyházi dalt, 1 zongoraötöst, 2 zongoratriót, 14 vonósnégyest, 15 zongoraszonátát, számos zongora- és hegedű-zongoradarabot, táncokat, 19 színpadi művet, több kórust, himnuszt, alkalmi kantátát, többszólamú vokális művet és: 600 dalt!

Ez a hagyaték a zeneirodalom egyik legdúsabb kincsesháza.
 

Papp Viktor.

MUZSIKA. Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat.

1929. 3. szám.

 

Képtalálat a következőre: „schubert cd collection”

 

304   Ardelao 2018-01-31 15:50:43

A 221 éve született Franz Schubert emlékére (1797. január 31.):

Képtalálat a következőre: „Schubert”

 

MAGYAR SCHUBERT LEXIKON

Írta: Sebestyén Ede.

 

A külföld nagy zeneszerzői közül egyiknek sem volt olyan nagy magyar köre, mint Beethovennek és Schubertnak. Beethoven társaságában több magyar ember fordult meg, mint Schubertében, viszont Schubertét szorosabb barátság fűzte hozzájuk, mint nagy kortársát. Néhány közös magyar barátjuk is volt, köztük Simon Ferdinánd festőművész és operaénekes, Pinterics Károly, Pálffy Ferdinánd gróf, udvari színházi igazgató titkárja és Böhm József pesti születésű hegedűművész.

Schubert és kortársainak életrajzai és egyéb forrásmunkák alapján a következő magyar személyiségeket és vonatkozásokat sikerült megtalálnom a dalköltő életében:

Bacsányi Jánosné, Baumberg Gabriella.
A magyar költő felesége, az osztrák költőnő. Személyesen nem ismerték egymást, mert Gabriella már nem volt Bécsben, amikor Schubert a zenei életben megjelent. A kapcsolat az volt közöttük, hogy Schubert megzenésítette a költőnő öt versét, köztük «A tokaji bor dicsérete» címűt is. A költemények 1800-ban jelentek meg, Schubert 1815-ben készített hozzájuk zenét.

Böhm József.

Pesten született és európai hírű hegedűművész volt. A bécsi Udvari Opera első hegedűse. Gyakran játszott Schuberttel együtt, jó barátok voltak és Schubert egyetlen önálló hangversenyén, élete utolsó évének tavaszán, Böhm is közreműködött.

Dedikációk.

Schubert a következő magyar ismerőseinek dedikálta egy vagy több művét: Pyrker László egri érseknek: Der Wanderer stb. (op. 4.). Die Allmacht, Das Heimweh (op. 79). Széchenyi Lajos grófnak: Die abgeblühte Linde, Der Flug der Zeit (op. 7.). Esterházy Károly János grófnak: Der Jüngling auf dem Hügel (op. 8). Schönstein Károly bárónak: Die schöne Müllerin ciklus (op.25). Laszny Miklósné, született Buchwieser Katalinnak: Divertissement à la Hongroise (op. 54), Der zürnenden Diana (op. 3). Pálffy Ferdinánd grófnak: Erste grosse Sonata (op. 30). Esterházy Karolin grófkisasszonynak: Fantasie f-Moll (op. 103). Gahy Józsefnek: Notre amitié est invariable (op. 138). Pinterics Károlynak: Willkommen und Abschied (op. 56). Az Esterházy-családnak: Gebet vor der Schlacht (op. 139).

Esterházy Károly János gróf.

Ő hozta Magyarországra Schubertet, először 1818., másodszor 1824 nyarán, hogy a leányokat zongorára tanítsa s a házi hangversenyeken, mint szerző, rendező és dirigens részt vegyen. A második látogatás idején beleszeretett Schubert a kis Karolin grófkisasszonyba, akit élete végéig rajongó érzéssel szeretett. A neki dedikált f-moll fantázia Schubert életének utolsó hónapjaiban (júniusban) készült.

Festetich Róza grófnő.

Férjezett Almássy grófné örökölte az Esterházy-családtól a felvidéki kastélyban készült Schubert-kompozíciók kéziratait.

Gahy József.

Udvari kamarai hivatalnok volt és kitűnő muzsikus. Schubertnek egyik legtehetségesebb és legkedveltebb partnere a négykezes játékban, egyébként pedig meghitt barátja, akinek társaságában sok időt töltött el.

Gulyás-esték.

Schubert eredeti gulyásreceptet vitt magával Magyarországról az első látogatás után és Bécsben több-ízben rendezett gulyás-estét magyar barátai házánál. Ilyenkor rendszerint csak magyarok voltak jelen, de némelykor egy-egy osztrák előkelőséget is meghívtak, aki kíváncsi volt a gulyásra.

Kismarton.

Életének utolsó tavaszán elzarándokolt a már betegeskedő Schubert Kismartonba, Haydn sírjához.

Laszny Miklós.

Folkusfalvi Laszny Miklós földbirtokos és Pálffy Antal herceg jószágkormányzója Schubert legjobb barátai közé tartozott. Felesége Buchwieser Katinka, az Udvari Opera énekesnője, szintén jó barátságban volt a zeneszerzővel. Nagy zenei szalonjuk volt, ahol Bécs legkiválóbb muzsikusai és énekesei találkoztak. Schubert dalait és vokális kvartettjeit éveken át itt lehetett először hallani.

Lichtl Károly.

Pesti zeneműkiadó volt. Schubert több művét ő adta ki.

Liszt Ferenc.

Személyesen nem ismerték egymást, de Liszt igen nagy tisztelője és feldolgozója volt Schubert műveinek. Amikor Schönstein báró elénekelte neki Schubert néhány dalát, igen nagy elragadtatással nyilatkozott róla. Schubertnek «Alfonso és Estrella» című operáját, amelyet sehol sem akartak előadni, Liszt Ferenc mutatta be 1854-ben Weimarban, de siker nélkül. Az előadás igazolta azokat, akik visszautasították. A mű balsorsának a rossz szöveg az okozója.

Majláth János gróf.

Történetíró, publicista, költő. Schubert megzenésítette «A virágok fájdalma» című költeményét.

Nagy Károly.

Hadügyminisztériumi hivatalnok volt és Schubertnek élete utolsó szakáig hűséges rajongója. Gahy Józseffel együtt a legkedélyesebb vendéglői asztaltársa volt a költőnek. Minden nap elkísérték az utolsó hónapokban is a «Kismarton városához» címzett vendéglőbe.

Pálffy Ferdinánd gróf.

Vele nem, mint magánemberrel volt érintkezésben Schubert, hanem mint az Udvari Opera (vagyis a Kärnthnerthor Theater) igazgatójával. De ebben a minőségben is ritkán. Közelebbi barátság nem fejlődött ki közöttük.

Pest.

Schubert nagyon vágyakozott Pestre. Első-ízben 1824-ben volt rá reménysége, hogy az Esterházy-család magával hozza, másodízben pedig ő maga akart jönni, életének utolsó tavaszán. Lachner Ferenc, akinek «Die Bürgschaft» című operáját akkoriban mutatta be a pesti német színház, Schindler Antallal együtt Pesten tartózkodott és meghívta Schubertet, de nem sikerült eljutnia. Esterházyék utazása elmaradt, amikor egyedül akart jönni, akkor nem volt elegendő pénze az utazásra, amikor Lachner és Schindler hívta, akkor pedig nagyon beteg volt már.

Pinterics Károly.

Beethovennek is ismerőse, sőt barátja volt. Schubert nagyon gyakran megfordult a házában, ahol igen élénk zenei élet folyt. Pesten született, de egész életét Bécsben töltötte, amelynek társadalmi és zenei életében jelentős szerepe volt, úgyis mint Pálffy Ferdinánd gróf titkárának.

Pyrker László.

Schubert két gyönyörű alkotását köszönhetjük az egri érsek költői inspirációjának: a «Die Allmacht» és a «Das Heimweh» címűeket, amelyek Schubert legszebb és legmagasztosabb művei közé tartoznak. Személyes ismeretségben voltak, amit levelek bizonyítanak és az is, hogy Schubert két opusát az érseknek dedikálta, aki akkor velencei pátriárka volt.

Schönstein Károly báró.

Budai születésű hivatalnok-arisztokrata, szép-hangú énekes, Schubert dalainak lelkes terjesztője. Esterházyéknál ismerkedtek meg 1818-ban s attól fogva jó barátok maradtak. Liszt Ferencet Schönstein báró ismertette meg Schubert dalaival, amelyeket sok érzéssel és finom művészettel tolmácsolt.

Simon Ferdinánd.

A pesti születésű festőt, akit Beethovenről festett portréjáért mindenütt ünnepeltek, Schubert beszélte rá, hogy tanuljon énekelni. Schubert közös ismerősök zenei estéin és a gulyás-estéken ismerte meg Simon Ferdinánd hangját. A pesti festőművész engedett Schubert rábeszélésének és néhány esztendővel az énektanulás megkezdése után már a müncheni udvari színház ünnepelt tenoristája volt.

Szalay József Gyula.

Zongoraművész volt, Hummel tanítványa. Kilenc esztendős korában lépett föl először s a bécsi közönség és a kritika nagy elragadtatással fogadta. Schuberttel gyakran játszott négykezest és egyébként is jó viszonyban voltak.

Széchenyi Lajos gróf.

Széchenyi István legidősebb testvérbátyja. Schubert két költeményét zenésítette meg: «Die abgeblühte Linde» és «Der Flug der Zeit.» Személyes ismeretségük nincs bizonyítva.

Tokaji bor.

Schubert valószínűen ritkán ivott tokaji bort s nem is maga a bor lelkesítette a «Lob des Tokayers» megkomponálására, hanem Bacsányiné Baumberg Gabriella költeménye.

Unger János Károly.

A székesfehérvári Unger János Károly, Unger Karolinnak, az európai hírű énekesnőnek az apja ajánlotta zenetanítónak az Esterházy-családhoz Schubertet. Így jutott el a fiatal zeneköltő 1818-ban Felső-magyarországra.

Weigl József.

Kismartonban született. A bécsi udvari Opera zeneigazgatója volt, Schubertnek zenei dolgokban tanácsadója és pártfogója.

 

A ZENE, 1928. (IX. ÉVFOLYAM) 11. szám

303   Búbánat 2018-01-23 19:33:09

19.35 – 22.00 Bartók Rádió

Kapcsoljuk a MÜPA Fesztiválszínházathttp://hangtar.radio.hu/images/kh0.png

A Kodály Vonósnégyes hangversenye


Tagjai: Falvay Attila, Bangó Ferenc (hegedű), Fejérvári János (mélyhegedű) és Éder György (gordonka)


Km.: Miklósa Erika (szoprán), Búza Vilmos (nagybőgő) és Balog József (zongora)


Schubert: 1. c-moll vonósnégyestétel, D. 703.,

Schubert: 2. A halál és a lányka - dal D. 531. (ea. Miklósa, Balog), 

Schubert: 3. d-moll vonósnégyes (A halál és a lányka), D. 810.,

Schubert: 4. A pisztráng - dal D. 550. (ea. Miklósa, Balog), 

Schubert: 5. A-dúr zongoraötös (Pisztrángötös), D. 667. (km. Búza, Balog)

 

302   Haandel 2017-10-08 19:52:48

PoorTrait

301   Búbánat 2017-09-21 09:26:10
Bartók Rádió mai műsorán szerepel

14.02 – 15.06 [b] Ferencsik János zongorázik [/i]

Km. Melis György - bariton és Onczay Csaba - gordonka

Schubert-művek

1. A téli utazás - részletek a dalciklusból - a) A folyónál, b) A deres fő, c) A varjú, d) Ámítás, e) Az útjelző, f) A kintornás (Melis)

2. A muzsikához - dal (Melis)

3. a-moll (Arpeggione) szonáta (Onczay)

(Zeneakadémia Nagyterem, 1977. február 19. - részletek)

300   Haandel 2017-07-21 18:28:10
Exploring Schubert’s approach to a mountaintop reverie
299   Haandel 2017-03-01 18:34:32
Geoffrey Block: Schubert’s Reputation from His Time to Ours

In Schubert’s Reputation from His Time to Ours, Geoffrey Block tells the story of how and why this happened.


Pendragon Press, February 2017
Geoffrey Block
298   Haandel 2017-02-08 19:09:39
Schubert’s Winter Journey Leads to America: A Westminster Birthday Celebration

(TOWN TOPICS | February 1, 2017)
297   Búbánat 2017-02-04 11:31:20
Operaritkaság a Classica csatornán:

12.35 és 20.35 órai kezdettel:

SCHUBERT: FIERRABRAS

From the Salzburg Festival

Duration: 02:43:27

Conductor: Ingo Metzmacher

Stage Director: Peter Stein
Stage Design: Ferdinand Wögerbauer
Costumes: Annamaria Heinreich

Soloist:

Michael Schade (Fierrabras)
Julia Kleiter (Emma)
Benjamin Bernheim (Eginhard)
Dorothea Roeschmann (Florinda)
Markus Werba (Roland)
Georg Zeppenfeld (König Karl)
Peter Kálmán (Boland)
Marie-Claude Chappuis (Maragond)
Manuel Walser (Brutamonte)

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor

Wiener Philharmoniker

Country, year of production:
A, 2014
296   Búbánat 2017-01-03 10:20:39
Bartók Rádió, ma délután
13.58 – 15. 06

Marlis Petersen (szoprán), Werner Güra (tenor) és Christoph Berner (zongora)

Schubert dalhangverseny

1. Ki vesz szerelmi bálványt? D. 261. (Petersen, Güra),
2.Svájci dal D. 559,
3. A fájdalom gyönyöre D. 260.,
4. Első bánat D. 226.,
5. A kedves közelléte D. 162.,
6. A holdhoz D. 296.,
7. Nyugtalan szerelem D. 138. (Petersen),
8. A hárfás három dala D. 478. - a) Ki mindig egymagában él, b) Ki még az éjt nem sírta át, c) Ajtónyílást várok (Güra),
9. Mignon és a hárfás D. 877. (Petersen, Güra),
10. Mignonhoz D. 161.,
11. Mignon dala D. 844. (Petersen),
12. A dalnok D. 149.,
13. A vadász esti dala D. 368.,
14. Asztal mellett D. 234.,
15. A múzsafi D. 764.,
16. Az aranyműves segéd D. 560.,
17. Elsüllyedve D. 715.,
18. Üdvözlés és búcsú D. 767. (Güra)

(Schwarzenberg, Angelika Kauffmann-terem, 2016. június 21.)
295   Haandel • előzmény294 2016-12-16 18:07:50
Emeritus Professor John Drummond

University of Otago, New Zealand

Wikipedia - John Drummond (musicologist)
294   Haandel 2016-12-15 17:55:29
Radio New Zealand Concert (Hangtár – 13 Nov 2016)

John Drummond presents Interrupted Cadences – Schubert’s foolish summer

John Drummond explores critical moments in the history of Western music when things might well have turned out very differently.
Interrupted Cadences
293   Búbánat 2016-11-18 11:44:37
Bartók Rádió ma 14.00 -15.06:

Schubert-estek a Zeneakadémián

Klukon Edit és Ránki Dezső négykezes zongorahangversenye

1. B-dúr szonáta D. 617.
2. Nyolc változat eredeti témára D. 813.
3. f-moll fantázia D. 940.

(2005. március 7.)

292   Haandel 2016-11-11 19:37:49
...Persze nem csak Mahler, hanem minden jelentősebb, Schubert utáni zeneszerző merített az ő hihetetlen dallamkitaláló készségéből, abból a harcból, amelyet Schubert a polifóniával és a formával vívott egész életében, és amelyből végül győztesen került ki. Annyira győztesen, hogy Schönbergtől Dvořákig nagyon sokan hivatkoznak rá.
...

Kocsis Zoltán: "sofőrként is más vagyok, hogyha utasom van: vigyázok az életére"
291   Haandel 2016-10-25 19:27:43
From Schubert to Sinatra: why the song cycle speaks to the heart

(The Guardian / Christopher Fox | 7 Oct 2016)
290   Haandel • előzmény289 2016-10-08 18:12:16
Brendel introduces Schubert Piano Sonata in G major, D.894

(English sub)
289   Haandel • előzmény288 2016-10-08 18:01:15
Alfred Brendel: Music, Sense and Nonsense
288   Haandel 2016-10-06 20:29:37
The Most Eloquent Musician

...
In the Schubert essays here collected, Mr. Brendel hones a metaphor that ceaselessly illuminates this protean composer: the “sleepwalker.” Using Beethoven’s decisiveness of form and sentiment as a foil, he showcases Schubert’s waywardness—a defining feature long misread as weakness. As opposed to Beethoven’s “inexorable forward drive,” Schubert can convey “a passive state, a series of episodes communicating mysteriously with one another.” As opposed to Beethoven the “architect,” Schubert “strides across harmonic abysses as though by compulsion, and we cannot help remembering that sleepwalkers never lose their step.” Next to Beethoven’s “concentration,” Schubert “lets himself be transported, just a hair’s breadth from the abyss, not so much mastering life as being at its mercy.”
...
287   Búbánat 2016-09-29 09:35:25
Bartók Rádió, 19.00-19.30

"Hallgassuk együtt!"

Schubert művek

A mikrofonnál: Kroó György

(1990)

286   Haandel 2016-09-27 18:43:53
Argerich, Barenboim - Schubert - Rondo in A major, D 951
285   Haandel • előzmény284 2016-09-23 19:12:00
Franz Schubert Der Leiermann (The Hurdy-Gurdy Man) - Andreas Schmidt


Text & Translation
284   Haandel 2016-09-23 19:05:24
Franz Schubert Der Leiermann (The Hurdy-Gurdy Man) - Andreas Schmidt (Bass-Baritone)


Text & Translation
283   Haandel 2016-09-04 20:13:44
The Voice Kids 2016 | Josiane - Ave Maria (Franz Schubert) | Blind Audition
282   G Csaba 2016-08-06 17:18:20
Ha ide írom biztos jó.

Schubert: Májusi dal

https://www.youtube.com/watch?v=sanrmG8058M

F,Schubert : Hat Heine-dal 2 : A képmás - POLGÁR LÁSZLÓ

https://www.youtube.com/watch?v=o0qSiYdgSJA Ez nagyon fura volt.
281   Haandel • előzmény279 2016-07-13 19:41:23
SCHUBERTIADE Schwarzenberg 2016
Franz Schubert: "Winterreise", Liederzyklus D 911
7 Tage Ö1 (11. Juli 2016 | 10:05)

Christian Gerhaher, Bariton; Gerold Huber, Klavier.

(aufgenommen am 25. Juni im Angelika-Kauffmann-Saal, Schwarzenberg).


Text & Translation

Téli utazás
280   Búbánat • előzmény264 2016-07-13 09:29:38
A Bartók Rádió délutáni műsorprogramjában újra hallható lesz:

13.58 – 15.00 Franz Schubert: Esz-dúr mise

A Zeneakadémia Nagytermében, 2007. január 11-én elhangzott koncert hangfelvétele

Fodor Beatrix
Németh Judit
Mukk József
Megyesi Zoltán
Kovács István - ének

Magyar Rádió Énekkara és Szimfonikus Zenekara
Vezényel: Strausz Kálmán
279   Haandel 2016-07-11 16:50:04
SCHUBERTIADE

Hohenems
Schwarzenberg

Radio-Übertragungen
278   Haandel 2016-06-28 18:40:04
Schubleistung
277   Ardelao 2016-06-04 18:58:40

SCHUBERT MUSEUM WIEN
276   Haandel 2016-06-04 17:16:47
Postkarte
275   Haandel 2016-06-04 10:17:17
St. Andrew's Bach Society slips into Schubert
274   Haandel 2016-06-02 19:43:41
Wigmore Hall presents three gala concerts to celebrate its 115th anniversary. Watch the first concert featuring great Russian pianist Elisabeth Leonskaja, on medici.tv.
Wigmore Hall 115th Anniversary Celebratory Concert – Day 1
Medici.tv Videótár (31 May 2016 | 7.30pm)

The first night of celebrations features the great Russian pianist Elisabeth Leonskaja performing Schubert’s Sonata in B flat major, Cuarteto Casals, and singers Mary Bevan (soprano), Tara Erraught (mezzo-soprano), Allan Clayton (tenor), Henk Neven (baritone) and pianist James Baillieu performing Schubert’s finest Lieder.
273   Heiner Lajos • előzmény272 2016-05-26 16:38:44
Ilyenkor szomorodik el az ember. Ezt az operát huszonéve a Theater an der Wienben láttam. Ruth Berghaus volt a rendező, Abbado dirigált, az énekesek között Polgár László...
272   Búbánat 2016-05-26 09:38:36

A Classica csatornán láthatjuk délután és este:

SCHUBERT: FIERRABRAS

Von den Salzburger Festspielen

26.05.2016 14:50

LÄNGE DES PROGRAMMS: 02:43:27

DIRIGENT: Ingo Metzmacher
INSZENIERUNG: Peter Stein

BÜHNENBILD: Ferdinand Wögerbauer
KOSTÜME: Annamaria Heinreich

SOLIST GESANG:
Michael Schade (Fierrabras)
Julia Kleiter (Emma)
Benjamin Bernheim (Eginhard)
Dorothea Roeschmann (Florinda)
Markus Werba (Roland)
Georg Zeppenfeld (König Karl)
Peter Kálmán (Boland)
Marie-Claude Chappuis (Maragond)
Manuel Walser (Brutamonte)

Konzertvereinigung Wiener Staatsopernchor
Wiener Philharmoniker

A, 2014

NÄCHSTE AUSSTRAHLUNGEN:
26.05., 21:50
27.05., 04:50
271   Ardelao 2016-05-21 18:06:57

The Schubert Club
270   Haandel 2016-05-21 17:57:05
GENUIN classics is releasing Schubert’s choral works for male voices

In a joint project with Deutschlandradio, GEUIN classics is currently in the process of releasing recordings of the complete choral works for male voices by Franz Schubert. The director of this project is Jan Schumacher, who conducts the Camerata Musica Limburg. Thus far two albums have been issued. The first came out almost exactly a month ago, and the second was released at the end of last week. Each of the albums has its own thematic title. That of the first is Sehnsucht, one of those German words that does not have a particularly good correlate in English but tends to be translated at “longing.” The title of the second album is Der Triumph der Liebe (the triumph of love).
269   Búbánat • előzmény264 2016-05-21 08:54:35

Ma délután - 14.34-től - megismétli a hangfelvétel közvetítését a Bartók Rádió:

Benne:

Schubert: Esz-dúr mise

Km. Fodor Beatrix, Németh Judit, Mukk József, Megyesi Zoltán, Kovács István

268   Ardelao 2016-05-14 19:28:42


Franz Schubert

A reneszánsz ember

267   Haandel 2016-05-14 19:04:41
TWO POPULAR IMPROMPTUS BY SCHUBERT AND CHOPIN PLAYED BEAUTIFULLY AND POETICALLY BY GYORGY CZIFFRA
266   Haandel 2016-05-14 08:35:11
Franz Schubert
Impromptu in B Flat Major, Op. 142 No 3
Impromptu in F Minor, Op. 142 No 4

Nikolai Lugansky (piano)

Mariinsky TV
265   Haandel 2016-05-12 22:11:07
Schubert "Lazarus" Wolfgang Sawallisch

Release Date: 11/02/2004 
Label:  Emi Classics   Catalog #: 86011

Performer:  Adolf Dallapozza,  Lucia Popp,  Dietrich Fischer-Dieskau,  Brigitte Fassbaender,   ... 

Orchestra/Ensemble: Bavarian Radio Chorus, Bavarian Radio Symphony Orchestra, Capella Bavariae
Conductor:  Wolfgang Sawallisch


ArkivMusic
264   Búbánat 2016-05-09 11:47:37
A Bartók Rádióban este szólal meg ez a hangfelvétel:

20.34 – 22.00 A Magyar Rádió Énekkarának és Szimfonikus Zenekarának hangversenye

Vezényel: Strausz Kálmán

Km. Fodor Beatrix, Németh Judit, Mukk József, Megyesi Zoltán, Kovács István - ének

1. Bach: 82. kantáta - Ich habe genug (Kovács)

2. Schubert: Esz-dúr mise (Fodor, Németh, Mukk, Megyesi, Kovács, énekkar)

(Zeneakadémia Nagyterem, 2007. január 11.)

(Ism. 2016. május 21., 14.34)
263   Haandel 2016-05-08 15:51:48
Schubert / Liszt - Serenade (Horowitz)
262   Ardelao 2016-05-06 21:08:33

BBC MUSIC


Franz Schubert Audio & Video
261   Haandel 2016-05-06 20:19:42
If the Beatles could match up to Schubert, can Adele too?
(The Guardian *;)

*)
260   Haandel 2016-05-06 19:15:55
Beatles Pop to the Beat of Schubert

(The Wall Street Journal)
259   Haandel • előzmény258 2016-05-05 16:37:07
Barbra Streisand - Auf Dem Wasser Zu Singen
258   Haandel • előzmény257 2016-05-04 19:59:33
Yuja Wang plays Schubert/Liszt : Auf dem Wasser zu singen

Text
257   Haandel 2016-05-04 19:58:58


Text
256   Haandel 2016-05-01 17:35:00
You Don't Have to Love Chamber Music to Enjoy Schubert's Final Work
255   Haandel 2016-04-19 19:36:48
Schubertiade: The Best of Franz Schubert


Liszt transcribed some 55 of Schubert's songs. It was a genre he helped to create, and the transcriptions were in great demand by the general public. His brilliant version of Gretchen am Spinnrade will be performed by our amazing new piano faculty member, Xixi Zhou. (Xixi will be performing a full recital at SSC on May 13 in Hingham.) Liszt's transcription was written in 1838, ten years after Schubert's death, so technically it could not have been performed at one the original Schubertiades, but let's not quibble! It will be fascinating to hear the way Liszt transforms the song to a virtuoso piano version with his own style and sensibility, while remaining faithful to the original spirit and text.


Evgeny Kissin - Gretchen am spinnrade (Schubert,Liszt)
254   Haandel • előzmény253 2016-04-17 20:40:34
a linkelésben
253   Haandel 2016-04-17 20:28:56
(Tool shock Volt több mint egy pontosvessző.... ;-)
252   Haandel • előzmény251 2016-04-17 20:07:15
Edita Gruberova
"Der Hirt auf dem Felsen"
251   Haandel • előzmény250 2016-04-17 20:05:11
Franz Schubert"
250   Haandel 2016-04-17 20:03:06
Franz Schubert

"The Shepherd on the Rock" (German: Der Hirt auf dem Felsen), D. 965, is a Lied for soprano, clarinet, and piano by Franz Schubert. It was composed in 1828 during the final months of his life.


Text & Translation
249   Haandel 2016-04-11 18:47:44
Schiff András filmje Schubertről - András Schiff tells about Schubert
248   Haandel 2016-04-11 17:50:11
San Francisco Chronicle
...
The first half of the concert was Franz Schubert’s “Unfinished Symphony,” a melody just about as familiar as “Happy Birthday.”
...
247   Haandel 2016-04-09 18:42:37
Full-on Franz: Vancouver Recital Society offers a three-evening celebration of Schubert
246   Búbánat 2016-04-08 18:19:16
Ma este a Bartók Rádióban hallgathatjuk meg:

21.07-22.00 Schubert: VII. szimfónia

Zeneakadémia Nagyterem, 1983. december 18.

Ea. a Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara

Vezényel: Ferencsik János

(Ism. április 20., 14.07)
245   Búbánat 2016-04-02 10:56:32
Bartók Rádió, 15.06 – 17.16. Zenebeszéd

Schubert: Téli utazás - dalciklus Wilhelm Müller verseire

Megyesi Zoltán - tenor

Fülei Balázs - zongora

Műsorvezető: Kovács Sándor

Szerkesztő: Katona Márta

(MR 6-os stúdió, 2016. február 13.)
244   Haandel 2016-03-31 19:30:36
Hermann Prey canta "Erlkönig"

Text
243   Ardelao • előzmény236 2016-03-28 01:13:28

SCHUBERT MAGYARORSZÁGON

(befejező rész)

— Schubert leveleiben folyton panaszkodik, mennyire hiányzik neki a meghitt baráti kör.

„Hál Istennek egészséges vagyok — írja augusztus hóban Schurind festőművésznek — és egész jól is érezném magam, ha Te, Schober és Kuppelwieser itt volnátok mellettem, így azonban csillagom vonzóereje dacára nem egyszer átkozott honvágyat érzek Bécs után.”

Kuppelwieser szintén festő volt, míg a vagyonos családból való Schober sokoldalú művészhajlamú barátja és mecénása volt Schubertnek s míg Bécsben lakott, lakásába fogadta az örökös pénzzavarral küszködő komponistát. Az már persze Berté fikciója, hogy Schober elhódította Schubert elől Tschöll papa leányát. E családot Berté a 4 Fröhlich lányról mintázta, kik rajongtak Schubert zenéjéért s ezért gyakran vendégül is látták a nélkül, hogy házasságról lett volna szó. Ellenben Schubert első szerelme, a csengő szoprán hangú Therese Grob, tényleg nem hozzá ment feleségül, hanem anyja kívánságára egy vagyonos pékmesterhez. Az esküvőt 1820 novemberében tartották.

— Még jobban panaszkodik Schubert szeptember 21-én Schobertnek:

„Most itt ülök egyedül Magyarhon mélyén, hová fájdalom, másodszor hagytam magam elcsalni anélkül, hogy egy ember is volna, akivel egy okos szót tudnék beszélni.”

Szinte különösnek tűnhetik fel e kifakadás azok előtt, kik nem ismerik közelebbről szenzitív lelkületét, mely miként a barométer, a legcsekélyebb légköri változásra rögtön reagál. Nem kell egyéb, mint hogy essék az eső, amikor sétálni nem lehet, a grófi családtól a zongoralecke után rögtön távozhatik, mindenki el van foglalva, teljesen magára van hagyatva. Nappal még el-elkomponálgat, de este, mikor mindenki fáradt s már korán nyugovóra tér, a mi bohémunk fájó szívvel gondol vissza barátaira, kikkel esténként együtt poharazgattak a késő éjjeli órákig a Magyar Koronához címzett vendéglőben s bánja, hogy miért jött ide a pusztára. Milyen másként érezte volna magát, ha Pestre jött volna!

— Azonban második magyarországi tartózkodása azért is nevezetes, mert magyaros ízű szerzeményei mind ebből az időkből valók. Az a-moll vonósnégyes két utolsó tétele közül, főleg az utolsóban félreismerhetetlen a magyar hatás. Főtémája lényegében azonos a „Részeg vagyok rózsám, mint a csap” kezdetű népdallal. Magyaros volta a címében is kifejezésre jut a ’Divertissement à la hongroise’ című négykezesben. Midőn egyszer Schönstein báróval sétáról a kastélyba való visszatérés közben egy magyar szolgálót hallott dúdolni tűzhelyénél, a bánatos hangulatú dallam annyira megtetszett neki, hogy tovább dúdolta magában s a dallam fonalát kiszélesítve a Divertissementben használta fel. Az elégikus első részt követő c-moll induló szintén egészen magyaros. Liszt virtuóz átiratában később a leghatásosabb koncertdarabok egyike lett. A zárótétel sarkantyúpengetéssel kísért táncritmusokból épül fel s a befejezésben az egész művet, az első tétel álmodozó alaphangulata zárja szimmetrikusan le. A négykezes C-dúr szonátának (op. 140), melyet 1838-ban, Schubert halála után tíz évvel a kiadó Wieck Klárának, Schumann menyasszonyának dedikálva bocsátotta közre, főleg az utolsó tétele van telis-tele magyaros fordulatokkal. Joachim, a magyar születésű hegedűművész, a berlini mesteriskola néhai vezetője, később, zenekarra hangszerelte e művet, melynek — Schumann szavai szerint — egy zenész előtt sem volna szabad ismeretlennek maradnia. Így tehát Schubert magyarországi tartózkodása már zenetörténeti szempontból is nevezetes, mert miként Brahms, Joachim, Massenet stb.. magyaros szerzeményei, úgy az övé is hozzájárulnak a magyar zenének külföldön való megkedveltetéséhez.

— Az 1824 év novemberében került vissza Bécsbe. Ettől fogva filmszerű gyorsasággal peregnek le élete utolsó, sikerekben gyarapodó évei.1828 október elején, halála előtt másfél hónappal még egyszer és utoljára jutott el Magyarországba. Ferdinánd bátyjával és két barátjával három napos kirándulást tett Unterwaltersdorfba és Kismartonba, Haydn sírjához. Ugyanis barátja, Lachner operai karmester, szeptember végén Pestre utazott „Die Bürgschaft” című operájának bemutatójára. Schindler, Beethoven famulusz, szolgálatokat teljesítő biográfusa, ki a mesternek halála után Bécset elhagyva ez időben szintén Pesten tartózkodott, hívta Schubertet, hogy jöjjön Pestre, hangversenyt adni, „hisz nevének ott jó csengése van.” Lehet, hogy Schubert Pestre igyekezett, de pénze fogytán lévén Kismartonnál meg kellett fordulnia s miután buzgó imát mondott Mozart és Beethoven szellemi apjának hamvainál, visszatért Bécsbe, hol testi gyengesége nemsokára sírba vitte. Október 31-én evett utoljára vacsorát. Akkor beteg lett s november 19-én meghalt.


Befejezésül:

— Egy magyar zeneíró, Hazay Ödön, a nyolcvanas években elzarándokolt Zelészre (Zselízre). Az út Esztergom — Bényen át visz a falucskába, hol Schubertről már csak az öreg főkertész tudott egyet-mást. Így elmesélte, hogy hallotta az öregektől, hogy Schubert nagyon ideges volt, hidegvíz gyógymódot folytatott s reggelenként két óra hosszat sétált a kastélynak nevezett egyszerű épület előtt lévő nagy körönd körül. Nincs terünk itt egyéb magyarokkal u.m. Szalay Józseffel, Széchenyi, Majláth és Pálffy grófokkal és másokkal való viszonyát bővebben ismertetni. Fontosabb ennél az, hogy művei, mint említettük, már 1818-ban Pesten népszerűek voltak s azóta a komoly zenekedvelők körében, Berté óta pedig a zenei analfabéták közt is egyre nagyobb tért hódítottak. A Filharmóniai Társaság 1865-óta állandóan hódol Schubert szellemének nagyobb szabású instrumentális műveinek előadásával. De legnépszerűbbek maradnak bizonyára bájos dalai, melyek a zenei szépnek oly nagy változatosságait tüntetik fel, hogy mint Riemann mondja, pusztán ezekből össze lehet állítani a dalkomponálás esztétikai útmutatóját.

(Vége)

„Zenei Szemle” IX. évf. 6.sz.

Budapest, 1925.

Dr.Wagner József
242   Haandel 2016-03-27 18:34:26
Franz Schubert: Die Forelle
- Hermann Prey

Text
A pisztráng
241   Ardelao • előzmény236 2016-03-27 00:40:57

SCHUBERT MAGYARORSZÁGON

(folytatás)


— Az előző zelészi (zselízi) tartózkodás óta Schubert nagyot haladt. Bécsben ismert lett a neve. Szerzeményei már nyomtatásban forogtak közkézen. Az opus 9. négy dalát az Eszterházy grófkisasszonyok apjának dedikálva tette közzé. A polgári társas életben lassacskán azt a szerepet kezdte betölteni, mint Beethoven két évtizeddel előbb az arisztokrata körökben. A zenekedvelő úri családok társas összejöveteleinek szívesen látott vendégévé és középpontjává lett anélkül, hogy előző szerénységéről letett volna. Zelészen (Zselízen) ugyan most sem tekintették, mint Schönsteint, egyenrangúnak. De most már előfordult, hogy meghívták őt villás reggelire, pl. azért, hogy e megtiszteltetés folytán Schubert annál szívesebben teljesítse a grófnénak de la Motte Fonqué „Ghetet” című költeményének megzenésítésére vonatkozó kérését. A zongoratanár úr még aznap megkomponálta a költeményt négy énekhangra zongorakísérettel, lemásolta a szólamokat s este már a társaság el is énekelhette az új művet, mely Schubertnek legsikerültebb Kardalai közé tartozik.

— Schönstein és mások nyilatkozataiból következtetve tudni vélik a biográfusok, hogy Schubert a grófi ház személyzetének egyik nőtagjával, talán az 1818-i levelében említett csinos szobalánnyal folytatott barátságot. Midőn azonban a kisebb grófkisasszony Karolin egyre szebb hajadonná fejlődött, ki a zongorán is szép készültséget sajátított el, a bohém lelkű komponista ideális trubadúri áhítattal kezdte őt nézni, valósággal múzsáját látta benne. Midőn egyszer Karolin grófkisasszony tréfásan kérdőre vonta Schubertet, hogy van az, hogy mindenkinek dedikált már műveiből, csak neki nem, Schubert ezt felelte:

„Mire való volna ez? Hisz úgy is Önnek van dedikálva mind!”

S talán azért is vállalta el 1824-ben megint a zelészi (zselízi) elfoglaltságot, hogy madonnájának közelében maradhasson. De egyúttal ez okozhatta a levelében említett csalódást is. Bécsben mégsem jutott annyira tudatára a köztük levő megmérhetetlen szakadéknak, mint itt. Ott a nagyvárosi élet tarka változatossága miatt nem maradt annyi ideje gondolkodni, mint itt, hol mégis mindennap le kellett nyelnie azt a keserű pirulát, hogy ő, a művész, a szépnek az Isten kegyelméből való felkent prófétája, a többi személyzet közé, a falusi hátramaradottságú, becsületes, de korlátolt alárendeltek közé van utalva. Ez okozhatta a fent említett csalódást. Később mégis Karolinnak dedikálta az f-moll négykezes zongora fantáziát (op.103), ki csodálatosképpen szépsége, előkelősége, vagyona és műveltsége dacára csak 38 éves korában, Schubert halála után 16 évvel szánta rá magát a férjhezmenésre s mint Folliot gróf neje, haláláig őrizte, a birtokában levő nagy számú eredeti Schubert kéziratot, köztük a dalokat, táncokat, az Esz-dúr triót, stb.

(folytatom)
240   Ardelao • előzmény239 2016-03-26 10:09:27
:)
239   Heiner Lajos • előzmény238 2016-03-26 00:53:53
Kedves Ardelao,

Oly sok köszönet a sok értékes beírásodhoz, a Schubert-szériához is!
238   Ardelao • előzmény236 2016-03-26 00:13:58

SCHUBERT MAGYARORSZÁGON

(folytatás)


— A Wiener Zeitung november 19-én a Bécsbe érkezettek közt olvasható volt:

„Graf Johann Karl von Esterházy, k.k.Kämmerer, samt Familie aus Ungarn.”

Velük jött Schubert is, ki a Zelésztől (helyesen Zselíztől) — Bécsig terjedő út 14 postaállomásán keresztül már nem győzte a terveket szőni, hogy mit fog Bécsben csinálni. A viruló színben és új művekkel, köztük egy francia dalra írt, a később Beethovennek dedikált 8 négykezes variációval megrakodva érkezett komponistát barátai kitörő örömmel, apja ellenben komoly arccal fogadta. A szabadságolás egy évi határideje letelt s az apa fiát megint maga mellé akarta fogadni tanítónak. Ez azonban Zelészi (Zselízi) magányában sok töprengés után teljesen tisztába jutott önmagával. Úgy érezte, ha visszamenne a külvárosi gyerekhad közé, hogy az írás-olvasás elemeit verje továbbra is a fejükbe, miként 3 éven át tette, ez halála lenne. Inkább elviselte apja haragját, ki ajtót mutatott neki, mert a zenéből akart megélni. Éveken át lakott, hol egyik, hol másik barátjánál s jóformán egyetlen jövedelme az Eszterházy-családnál a téli szezonban adott zongoraleckék voltak. Csak 3 év múlva tudták testvérei a fiúval a szigorú apát kibékíteni, ki ekkor már maga is elhitte, fiának gyarapodó sikereiből, hogy nem tévesztett pályát, mikor az arisztokrata hölgyek jótékonycélu hangversenyén a Hoftheaterben az Erlköniget Vogl operaénekessel megismételtették s a Diabelli cég végre hajlandó volt bagatell összegekért kiadni Schubert dalait, melyekből később az élelmes kiadó egész vagyont vágott zsebre.

— Mivel azonban anyagi helyzete még mindig nem volt valami rózsás, 1824 májusában még egyszer rászánta magát arra, hogy a grófi családdal együtt menjen Zelészre (Zselízre), annál is inkább, mert tudta, hogy a nagyvárosi bohém életmód után a falusi csend és pihenés jót tesz. Július 16-i levelében megnyugtatja bátyját arra nézve, hogy egész jól érzi magát.
„Persze — teszi hozzá — ez már nem az a boldog idő, mikor mindent a fiatalság dicsfényével körülvéve látunk, hanem a nyomorúságos valóságnak az a fatális felismerése, melyet fantáziámmal, amennyire lehet, szépíteni igyekszem. Az ember azt hiszi, azon a helyen van a boldogság, ahol az ember egyszer boldogabb volt, holott az csupán mi bennünk magunkban van. S így ugyan kellemetlen csalódást tapasztaltam, de mégis most képes vagyok boldogságot és nyugalmat önmagamban találni.”
Ennek bizonyítékául felsorolja újabb műveit, melyek a grófi családnál annál élénkebb tetszésre találtak, mert most Schuberttel egyidejűleg ott tartózkodott Zelészen (Zselízen) a család vendégeként régi barátjuk, a nagy zenei képzettségű és kitűnő tenor hangú Schönstein báró. Schubert a vele egyidős fiatalemberrel Eszterházyék bécsi szalonjában ismerkedtek meg az előző évben s ettől fogva Schönstein sohasem mulasztotta el Schubert dalait is műsorába illeszteni.

(folytatom)
237   Ardelao • előzmény236 2016-03-25 01:46:50

SCHUBERT MAGYARORSZÁGON

(folytatás)

— Minthogy az egész család muzikális volt, a szorosan vett zeneleckéken kívül Schubertnek a család zenei szórakoztatásáról is gondoskodnia kellett. A gróf tekintélyes basszushanggal rendelkezett, a grófnő és Karolin lánya altot énekelt, az idősebb grófkisasszony, Mária csodaszép szopránhangja mindenkinek feltűnt, miért is később a legelső olasz énekmesterekkel képeztették tovább orgánumát. Schubertnek, hogy a vegyes kvartett teljes legyen, tenort kellett átvennie, ha Haydn Teremtés és Évszakok című oratóriumából, Mozart Requiem-jéből vagy egyéb vokál négyesekből énekeltek. A kis Karolin volt a leggyengébb énekes, ellenben igen ügyesen kísért a zongorán. Tanítványai használatára írt Schubert kétszólamú énekgyakorlatokat is.

— Schubert biográfusai rezignáltan konstatálják, hogy míg Beethoven az uralkodó család tagjai s az arisztokraták egyenrangúnak fogadták el a társaságban, addig Schubertet, kit a zenetörténelem Beethoven mellé helyez s kiről Beethoven maga is olyan elismerően nyilatkozott („Valóban, Schubertben isteni szikra lakozik!”), nem méltatták arra, hogy asztalukhoz ültessék, hanem a személyzet konyhájának pecsenyementes főztjét etették vele lent az ispánlakban.

— Ezzel szemben meg kell említeni a grófi család védelmére, hogy a 21 éves Schubertről még senki sem tudhatta, hogy nevét valamikor a legnagyobbakéval együtt fogják emlegetni, hisz Beethoven említett nyilatkozata is majdnem egy évtizeddel későbbi időből való. Ők Schubertben nem láttak mást, mint egy kezdő fiatal muzsikust, ki azonkívül a haláláig híven megőrzött naiv, élhetetlenül szerény modorával egyáltalában nem volt képes külső megjelenésével imponálni. Pedig a sikert öntudatosan hajszoló művész büszke önteltsége, pózolása, ha nem is mindig, de sokszor célt ér. Az emberek nem sokat gondolkoznak. A sokat mulató, sokszor rafináltan kiszámított pózoló fellépés sokakat elkápráztat még akkor is, ha a belső tartalom nem áll arányban a külső mázzal. Schubert pedig sohasem tanult meg pózolni. E levélben is a pecsenyéről való megemlékezés nem annyira panasz lehetett, mint inkább a csalódás tréfás kifejezése, mert hiszen, hogy éheztették volna, arról szó sem lehetett, csupán arról, hogy a grófék menüje bizonyára változatosabb és finomabb lehetett.

— Ha azután készen volt a tanítással vagy a zenei szórakozásokkal, melyekben persze övé volt az irányítás szerepe, akkor idejével szabadon rendelkezett. Komponált, sétált, eljárt a faluba az istentiszteletre s hallgatta a lelkész prédikációit, ki a kor műveletlen színvonalán álló parasztság értelmi felfogásához leereszkedve nem igen válogatta meg kifejezéseit. A jámbor, katolikus szellemben nevelkedett bécsi komponista ugyancsak elcsodálkozott, mikor először hallott ilyen kaszárnyastílust a templomban.

— „Man wirft hier auf der Kanzel — írja Ferdinánd bátyjának — mit Ludern, Canaillen etc. herum. Man bringt einen Todtenschädel auf die Kanzel und sagt: Da seht hier, ihr guckerscheckigten Gfriser (szeplős arcok), so werdet ihr sinmal aussehen. Oder: ja, da geht der Bursch mit ’n Mensch ins Wirtshaus, tanzt die ganze Nacht, dann legen sie sich besoffen nieder und…..”

— Amily jól érezte magát már a változatosság miatt is eleinte, idő multával egyre jobban vágyott vissza Bécsbe, szülei, testvérei, barátai közé Bécs zenei életének miliőjébe. Ott a komponálás hangulata is sokkal gyakrabban felkereste, mint itt, hol úgysem volt kinek eljátszani az új opuszokat. Ugyanazon levélben, melyből a fenti idézetet vettük, október 29-én írja: „Ha az embereket nem ismerném meg napról-napra jobban, akkor épp oly jól érezném magam, mint eleinte. Így azonban azt látom, hogy én ezek között az emberek között voltaképpen mégis egyedül vagyok, kivéve egy pár, igazán derék leányt. Napról-napra növekszik Bécs utáni vágyakozásom. November közepén fogok utazni….”

(folytatom)
236   Ardelao 2016-03-24 22:20:12

ZENEI SZEMLE 1925.

ZENETÖRTÉNELEM

SCHUBERT MAGYARORSZÁGON— A köztudatból meglehetősen kiment már az, hogy a fiatalon, alig 31 éves korában elhunyt bécsi komponista, kinek dallamai Bertének „Három a kislány” és „Médi” című operettjei révén még a külvárosok közönsége közé is diadalmasan bevonultak, kétszer is hosszabb időt töltött hazánkban.

— Először 1818-ban, másodszor 1824-ben. Miként Haydn 40 évig az Eszterházy herceg szolgálatában karmesterkedett Magyarországon, úgy Schubert is mindkét ízben ugyanazon családnak grófi ágánál, galánthai Eszterházy János Károly családjához szegődött el zongoratanári minőségben.

— Schubert ugyanis apja kívánságára 3 éven át 1814-1817-ig segédtanítóként működött mellette a vezetése alatt álló elemi iskolában, hogy mint aktív tanerő a sorozási kötelezettség alól kivonhassa magát s midőn huszadik életévet betöltve a katonakötelezettségtől végleg megszabadult, rögtön otthagyta a katedrát, hogy minden idejét a komponálásnak szentelhesse. Apja nem akarta a visszatérés útját teljesen lerombolni s ezért óvatosságból egy évi szabadságot eszközölt ki fia számára. Mivel azonban az ifjú a komponálásból nem tudott megélni, kénytelen volt zeneleckék adására fanyalodni. Így aztán kapóra jött, hogy egyik jóakarója, Unger, kinek lánya Karolin, szintén Salieri tanítványa volt s később Lenau menyasszonya lett, beajánlotta őt a grófi családhoz. Csábító volt a fiatal muzsikusra nézve az ajánlat, mert óránként két pengő forint volt a honorárium s mivel éppen akkor készült a család barcs megyei birtokukon eltöltendő nyaralásra, alkalma nyílt egyszer már Bécs falai közül távolabbra is eljutni.1818 nyarát tehát velük töltötte a Vág folyó mentén fekfő Zelész (helyesen Zselíz, ma szlovákia, megj. A.) községben.

— A gróf akkor 43 éves volt, felesége, született Festetics Róza grófnő. Három gyermekük közül kettőt kellett Schubertnek tanítania, a 15 évében levő Máriát s a 12 éves Karolint, míg az 5 éves Albert még túl kicsiny volt a zenetanuláshoz. Bécsi barátaival folytatott levelezése érdekes adatokat szolgáltat arra nézve, hogyan illeszkedett bele az új környezetbe a tapasztalatlan, de jámbor lelkű muzsikus.

— Szeptember 8-i hosszú levelében pl. a bécsi viszonyok megtárgyalása után így ír környezetéről:

„Kastélyunk nem éppen nagy, de igen csinosan épült. Nagyon szép kert van körülötte. Én az ispánlakban lakom. Meglehetős a csend, kivéve azt a 40 egynéhány libát, amely néha úgy össze-vissza gágog, hogy az ember a saját szavát se hallhatja. Grófi cselédség ritkán jár úgy egymás kezére, mint ez. Az ispán Szlavóniából való derék ember, sokat tart az ő néhai zenei tehetségére. Még most is virtuozitással fúj két ¾ ütemű német táncot a lanton. Bölcsészettan hallgató fia épp most jött meg a szünidőre. Igyekszem vele mentűl jobban összebarátkozni. Felesége olyan asszony, mint minden asszony, aki azt akarja, hogy Nagyságosnak szólítsák. A pénztáros (Reutmeister) éppen hivatalához illik: olyan mély pillantásokat lehet vetni zsebeibe és zsákjaiba. A doktor igazán ügyes, 24 éve dacára úgy gyengélkedik, mint egy élemedett nő. Nagyon sok nála a természetellenesség. Legkedvesebb előttem a chirurgus (régiesen: felcser, seborvos, megj. A.), egy 75 éves aggastyán, ki mindig derült és vidám. Adjon Isten mindenkinek ily szerencsés kort. Az udvari bíró nagyon természetes, derék ember. A gróf társalkodója öreg, jókedvű cimbora, és jó muzsikus, velem is gyakran eltársalog. A szakács, a komorna, a szobalány, a dajka, a portás stb. A két lovász szintén jó ember. A szakács meglehetősen ledér, a komorna 30 éves, a szobalány nagyon csinos, gyakran velem is elmulat, a dajka jó öregasszony, a portás az én vetélytársam. A két lovász sokkal inkább való a lovak, mint az emberek közé. A gróf meglehetősen nyers, a grófné büszke, de gyöngédebb érzésű, a grófkisasszonyok jó gyerekek. A pecsenyétől eddig meg voltam kímélve. Most már nem tudok többet; hogy természetes őszinteségem folytán jól megférek mindezekkel az emberekkel, azt hiszem, nektek, kik ismertek engem, nem is kell mondanom.”

(folytatom)
235   Haandel 2016-03-22 20:46:11
In homage to Franz Schubert, the great pianist and composer Franz Liszt took Schubert's piano solo and transcribed it for piano and orchestra. The resulting Wanderer Fantasy is a dynamic and colorful work combining the talents of these two musical giants.
234   Haandel • előzmény233 2016-03-18 19:41:27
INTO THE LIGHT
233   Haandel 2016-03-18 19:39:18
Taos Chamber Music Group
https://www.youtube.com/watch?v=MrJHcJ-f7hI

A multimedia collaboration with sound and light artist Sasha vom Dorp inspires a program of music informed by light, including Ken Benshoof’s In Shadow Light for piccolo, violin, viola, cello, Beethoven's Eyeglasses Duo for viola and cello, Andrew Norman’s Light Screens for flute, violin, viola and cello, Bjarne Brustad's Eventyr (Fairytale) Suite for solo violin, and Franz Schubert’s light-filled String Trio in Bb, D. 581. Vom Dorp’s art work will be presented during the performances.
232   Haandel 2016-03-18 19:12:52
Two youngsters dance to Franz Schubert's "Lachen und Weinen", part of an Ojai Youth Opera production…
231   Haandel 2016-03-15 21:04:08
S.F. Opera Lab Opens with a (Literally) Animated Winterreise
230   Haandel 2016-03-09 18:29:42
Aufnahme vom 19. Februar 2016 aus dem WDR Funkhaus Wallrafplatz, Köln
Deutsche Erstaufführung im WDR Funkhaus:
Der Tenor Daniel Behle und das Oliver Schnyder Trio präsentierenSchuberts “Winterreise“ in neuer Besetzung.
9. März 2016, 20.05 - 22.00 Uhr | WDR 3

Franz Schubert: “Winterreise“ D 911
(Bearbeitung für Klaviertrio und Tenor von Daniel Behle, Deutsche Erstaufführung)

[url]
http://www.danielbehle.de/recordings.html;Daniel Behle[/url], Tenor
Oliver Schnyder Trio:
Andreas Janke, Violine
Benjamin Nyffenegger, Violoncello
Oliver Schnyder, Klavier
229   Haandel 2016-03-06 22:17:09
Cuarteto Casals y el abrazo de Schubert
228   Haandel • előzmény227 2016-03-06 22:16:50
a bevezető…
227   Haandel • előzmény226 2016-03-06 20:46:14
Bocs, csak azt akartam jelezni, hogy kb. 5 perces bevezető…
226   Haandel • előzmény224 2016-03-06 18:29:15
→→ kb. 5 perc
225   Haandel • előzmény224 2016-02-24 20:12:59
“Mozart and Beethoven are geniuses but Schubert is a miracle” - Brian Newbould
224   Haandel • előzmény223 2016-02-24 20:04:33
Podcast (audio)
223   Haandel 2016-02-24 20:03:51
“Mozart and Beethoven are geniuses but Schubert is a miracle” - Brian Newbould


Patrick Geoghegan talks with a panel of experts about the life of Austrian composer Franz Schubert and how his life of contradictions created such beautiful music → [url]
http://www.newstalk.com/podcasts/Talking_History/Highlights_from_Talking_History/125586/2/Schubert_a_composer_of_love_and_contradiction;Podcast[/url] (audio)
222   macskás 2016-01-26 00:12:30
222
221   Haandel 2016-01-25 19:32:47
Franz Schubert ist ein Winterkind.
Durch die wenigen Strophen seines Lebens ziehen sich der Winter wie ein Refrain. Eine gespaltene Künstlerpersönlichkeit, die die Musikgeschichte geprägt hat.

Autorin: Katharina Neuschäfer
220   Haandel 2015-11-28 17:55:05
Digitaler „Liederfürst“: Franz Schubert ist online

SCHUBERT online
219   Haandel 2015-11-27 17:57:52
Franz Schubert is needed now more than ever
218   Ardelao 2015-11-19 17:34:36

A mai napon hunyt el 187-éve Franz Schubert a 19. század egyik legtehetségesebb zeneszerzője. Osztrák születésű volt. Mindössze 31-évet élt.

(٭1797.január 31. Bécs [Himmelpfortgrund] - †1828. november 19. Bécs)


Dietrich Fischer-Dieskau nagy dalénekes is volt. Számtalan, kiváló Schubert dalokat vitt nagy sikerre. Most én is meghallgatok egy „csokorravalót” belőle.

Heliopolis, D 754
Abendstern, D 806
Nacht und Träume, D 827
Des Sängers Habe, D 832
Auf der Bruck, D 853
Der Wanderer an den Mond, D 870
Das Zügenglöcklein, D 871
Am Fenster, D 878
Im Frühling, D 882
An Silvia, D 891
Alinde, D 904
An die Laute, D 905
Der Kreuzzug, D 932
Des Fischers Liebesglück, D 933
Der Winterabend, D 938
Die Sterne, D 939
Dietrich Fischer-Dieskau, baritone

Hartmut Höll, piano
STEMRA/Bayer Records, Germany/1987.217   Búbánat 2015-05-31 11:22:27
Május 28-án volt Dietrich Fischer-Dieskau német operaénekes- karmester születésének 90. évfordulója. (1925. május 28. – 2012. május 18.). Ebből az alkalomból a Classica Tv-csatorna mai műsornapján opera- és dalfelvételeivel tiszteleg a művész emléke előtt:


SCHUBERT: LIEDER

Solist Gesang: Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

Solist Instr.: Hartmut Höll (Klavier)

Zum 90. Geburtstag von Dietrich Fischer-Dieskau (1925-2012)

Dietrich Fischer-Dieskau, am Flügel begleitet von Hartmut Höll, singt Lieder von Franz Schubert (1797-1828):
An Schwager Kronos D 369 - Hoffnung D 295 - Auf der Donau D 533 - Der Strom D 565 - Der Wanderer D 649 - Die Götter Griechenlands D 677 - Freiwilliges Versinken D 700 - Der Zwerg D 771 - Wehmut D 772 - Totengräbers Heimweh D 842 - Auf der Bruck D 853 - Des Sängers Habe D 832 - Am Fenster D 878 - Fischerweise D 881 - Das Zügenglöcklein D 871 - Der Kreuzzug D 932 - Des Fischers Liebesglück D 933 - Die Sterne D 939.
31.05.2015 16:05

LÄNGE DES PROGRAMMS:

01:25:10
SOLIST GESANG:

Dietrich Fischer-Dieskau (Bariton)

SOLIST INSTR.:
Hartmut Höll (Klavier)

BILDREGIE:
Bruno Monsaingeon

D, 1991

NÄCHSTE AUSSTRAHLUNGEN:

01.06., 06:05
31.05., 23:05
216   Búbánat 2015-04-02 11:41:51
Tegnap este sugározta a Bartók Rádió

(Ismétlés: április 13., 12.05)

19.35 – 20.50 Schubert: Téli utazás - dalciklus Wilhelm Müller verseire


Km. Ian Bostridge - tenor, Thomas Ades – zongora

Zeneakadémia Nagyterme, 2014. december 7.

a) Jó éjt!
b) A szélkakas
c) Megfagyott könnyek
d) Dermedtség
e) A hársfa
f) Vízáradat
g) A folyónál
h) Visszapillantás
i) Lidércfény
j) Pihenő
k)Tavaszi álom
l) Egyedüllét
m) A posta
n) A deres fő
o) A varjú
p) Végső remény
q) A faluban
r) Viharos reggel
s) Ámítás
t) Az útjelző
u) A vendégfogadó
v) Bátran
x) Kihunyt napok
y) A kintornás
215   Búbánat 2014-03-09 11:37:06

Éjjel a televízióban

M1 csatorna - 2014. március 10. (hétfő) 01.00 -

Schubert remekművei (105 perc)

Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Elhangzik::

- C-dúr nyitány olasz stílusban, D. 591 op. posth. 170 (Közreműködik: MÁV Szimfonikus Zenekar;
Vezényel: Takács-Nagy Gábor – 2011.02.19.)

- Der Hirt auf dem Felsen, D. 965 op. posth. 129 - zenekari változat (Szitka Rudolf – klarinét, Wierdl Eszter – szoprán, km. a MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Takács-Nagy Gábor – 2011.02.19.)

- V. (B-dúr) szimfónia, D. 485 (Rolla János és a Liszt Ferenc Kamarazenekar – 2007. 01.25.)

- C-dúr ("Wanderer") fantázia, op. 15 (Báll Dávid – zongora, km. a Pannon Filharmonikusok – Pécs,Vezényel: Peskó Zoltán – 2011.02.19.)

- III. (D-dúr) szimfónia, D. 200 (Km. a Nemzeti Filharmonikus Zenekar, vezényel: Kocsis Zoltán – 2013.01.30.)

214   Búbánat 2013-12-09 11:24:24
1. A Bartók Rádió most sugározza a Hang-fogó műsorát (10.00-12.00)

A programmban hallhatjuK az alábbi műveket. Ebből kiemelem a Schubert-dalciklust Réti József tolmácsolásában:

1. Vivaldi: A négy évszak - a) Tavasz, b) Nyár, c) Ősz, d) Tél (Capella Savaria, hegedűn km. a művészeti vezető, Kalló Zsolt),
2. Beethoven: c-moll (Pathetique) szonáta Op. 13. (Fischer Annie - zongora),
3. Haydn: G-dúr vonósnégyes Op. 77. No. 1. (Takács Vonósnégyes, tagjai: Takács-Nagy Gábor, Schranz Károly - hegedű, Ormai Gábor - mélyhegedű, Fejér András - gordonka),

4. A szép molnárlány - részletek Schubert dalciklusából - a) Jó reggelt!, b) A kíváncsi, c) A molnár virágai (RÉTI JÓZSEF, zg. km. Dénes Erzsébet),

5. Mozart: D-dúr divertimento K. 251. (Salzburgi Mozarteum Zenekara, vez. Végh Sándor), A mikrofonnál: Schaefer Andrea. Szerk.: Bánkövi Gyula
213   macskás 2013-12-07 16:58:23
2014. január 30.
Schubert: III. szimfónia D-dúr, D 200
Schubert: VIII. szimfónia h-moll „Befejezetlen”, D 759
Kíváncsi vagyok a III.-ra, és örülök, hogy hallhatom:)
Annyira bírom azt a művet, az I. tétel gyors szakasza, hát, kész leszek egyből, ha csak felidézem, tiszta heppi az egész:)
Na persze, nemtom, hány perces lesz a mesternek, a tempó valszeg füstölős lesz:)
És akkor elő a lemezekkel, kottákkal!
Éljen Schubert!


  
Műsorajánló
Mai ajánlat:
18:00 : Budapest
Ötpacsirta Szalon (FSzEK Zenei Gyűjteménye)

A klasszikus ének új generációja: tanítványok, tehetségek, jelen és jövő csillagai
Prof. Laki Krisztina ének mesterkurzusának záró koncertje
Műsoron áriák és dalok klasszikus remekművekből.
Kísér Mezei Pál zongoraművész.

20:00 : Budapest
Magyar Állami Operaház

"Tenorissimo" - ünnepi operagála Fabio Sartorival és magyar énekesnőkkel
18:00 : Tokaj
Kulturális és Konferencia Központ, Zsinagóga

"Zempléni Fesztivál"
A XIV. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál kórusai

19:00 : Fertőd
Esterházy Kastély

Keller Quartet:
Keller András, Környei Zsófia, Homoky Gábor, Fenyő László
Haydn: d-moll „Quinten” vonósnégyes Op. 76 No. 2
Dvořák: F -dúr „Amerikai” vonósnégyes Op. 96 No. 12
Haydn: D-dúr vonósnégyes Op. 76 No. 5

20:00 : Sárospatak
A Művelődés Háza és Könyvtára

Keszei Bori, Fodor Beatrix, Megyesi Schwartz Lúcia (ének)
Pokorny Lia (próza)
Budafoki Dohnányi Zenekar kamaraegyüttese: Lajhó Barbara, Nagy Szilvia, Nádasdi Szilvia (hegedű), Kusz Viktória (brácsa), Szabó Anna (gordonka)
"Zempléni Fesztivál"
Női sors Európában - asszonyok az operákban
Gounod: Júlia cavatina (Rómeó és Júlia)
Mozart: Barbarina ária (Figaro házassága)
Mozart: Grófné és Susanna duett (Figaro házassága)
Rossini: Isabella áriája (Olasz nő Algírban)
Puccini: Lauretta ária (Gianni Schicchi)
Puccini: Mimi ária (Bohémélet)
Bizet: Carmen ária (Carmen)
Offenbach: Barkarola (Hoffmann meséi)
Kacsóh: Iluska dala (János vitéz)
Erkel: Melinda Tiszapart-ária (Bánk bán)
Bernstein: Ludwig ária (Candide)
Lehár: Vilja dal (A Víg özvegy)
A mai nap
született:
1881 • George Enescu, zeneszerző († 1955)
1965 • Johan Botha, operaénekes († 2016)
elhunyt:
1975 • Vujicsics Tihamér, zeneszerző, népzenekutató (sz. 1929)