vissza a cimoldalra
2020-11-23
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Olvasói levelek (11564)
A csapos közbeszól (95)

Régizene (5173)
Operett a magyar rádióban (1949-től napjainkig) (4188)
Média, zene, ízlés (116)
Zenetörténet (301)
Pantheon (2774)
Kimernya? (3853)
Momus-játék (5950)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4986)
És te mit láttál a youtube-on? (424)
Miklósa Erika (1265)
Franz Schmidt (3722)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (2094)
Eiffel Műhelyház (496)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4894)
Magyar Televízió opera-, balett- és operett közvetítései - hazai produkciók (1459)
Simándy József - az örök tenor (670)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

244   Ardelao • előzmény242 2018-10-23 10:53:50

A „Liszt Ferenc és az orosz zene” c. írásban többször is szóba került az egyik „legbuzgóbb Liszt-rajongó”, Sztaszov, orosz író, zenekritikus és művészettörténész neve. Mind a politikáról, mind a művészetről alkotott nézetei tekintetében igazi forradalmár volt. Különös véletlen, hogy – 50 évvel korábban ugyan – de a mi október 23-i forradalmunk kitörése napján hunyt el. Honfitársai közül sokan - bár nem fegyverekkel, nem tankokkal, mint nálunk - de az ő történelemformáló törekvéseit is igyekeztek letörni. Ennek ellenére Sztaszovra ma is nagy tisztelettel emlékezik az utókor, nevét a legkiválóbbak között jegyzi az orosz zene- és művészettörténet. Minthogy ma van nevezett halálának 112. évfordulója, ezúttal a róla szóló írásokból idézek:

Képtalálat a következőre: „стасов”

VLAGYIMIR VASZILJEVICS SZTASZOV (Repin festménye)

(Szentpétervár, 1824. 01. 14.-Szentpétervár, 1906. 10. 23.)

Keldis „Az orosz zene történeté”-ben így ír róla:

        »[…] A 19. század orosz zenei gondolkodásának egyik legkiválóbb képviselője Vlagyimir Vasziljevics SZTASZOV (1824-1906).

          […] Sztaszov minden művészeti alkotástól életszerűséget és realisztikus jelleget követelt meg, s ugyanakkor védelmezte a nemzeti művészet gondolatát.

          […] Gyermekkorát olyan légkörben tölti, melyet széleskörű művészi érdeklődés, s a művészet forró szeretete jellemez. Különféle művészi pályákról álmodozik: festő, építész, zeneszerző akar lenni. Ifjú éveiben a jogakadémián tanul […]. Akadémiai tanulmányainak befejezése után állami szolgálatba lép, de ott is változatlanul, ernyedetlen szorgalommal munkálkodik művészi önképzésén. Különösen termékeny számára e tekintetben az 1850-es évek elején Olaszországban töltött négy év. Oroszországba a korabeli és a klasszikus művészet ismeretével felvértezve tér haza és itt magával ragadja őt a jobbágyrendszer elleni mozgalom feltornyosuló hulláma. A sajtóban rendszeresen kezd cikkeket írni művészeti kérdésekről, s ezekben az orosz demokrata publicisták, Csernisevszkij, Dobroljubov és Gercen nézetei tükröződnek. Cikkei előkészítik és megtisztítják a talajt az orosz nemzeti zene és képzőművészet haladó iskolái számára, melyek az 1860-as évek küszöbén keletkeznek.

          Sztaszov az „Ötök” (1) és a „peredvizsnyikek” (2) ideológusa lesz, nagy és aktív szerepet játszik harcos művészi csoportosulások megalakulásában is. Nemcsak éleslátású, harcos kritikus, hanem gazdag művészi fantáziával is rendelkezik. Szoros kapcsolatot tart fenn az orosz művészet oly kiváló képviselőivel, mint Repin, Antokolszkij, Verescsagin, Lev Tolsztoj, Balakirev, Borogyin, Muszorgszkij, Rimszkij-Korszakov, Csajkovszkij és mások. Sztaszov ezeknek számos esetben nemcsak az egyes művek témakörét és elgondolását adja meg, hanem sokszor a témák művészi feldolgozásaiban is részt vesz„Életem nem szóló, hanem duettek, tercettek és más együttesek sorozata” – írta magáról az idős Sztaszov az önéletrajzában.

          Az ő kezdeményezésére és részben az ő közvetlen közreműködésével jön létre számos nagy orosz zenemű. Elég, ha közülük csak Balakirev Lear királyát, Borogyin Igor hercegét, Muszorgszkij Hovanscsinát és Haláltánc sorozatát, Csajkovszkij Viharát, Rimszkij-Korszakov Seherezádét és a Szaltán cárt említjük.

          Sztaszov zeneírói tevékenysége igen széleskörű és sokoldalú. Az időszerű kérdésekkel foglalkozó, heves hangú polemikus cikkek mellett, melyekkel szívós és következetes harcot folytat az orosz zene önálló nemzeti útjának elismeréséért, sok történelmi áttekintés jellegű munkát is ír (Az orosz művészet huszonöt éve, A 19. század művészete), továbbá aprólékos, számos adattal alátámasztott életrajzi munkát. Sztaszov írja Glinka első nagy életrajzát. Sztaszov Muszorgszkij- és Borogyin-életrajza nemcsak tudományos-kritikai értékük miatt maradandók, hanem mint a kortárs életszerű és közvetlen visszaemlékezései is. […]«

(1) Sztaszov nevezte el az «Ötök»-et „hatalmasok kis csoportjá”-nak /Mогучая кучка/. Ezt a „titulust” Rimszkij-Korszakov meglehetősen rossz néven vette, gúnyosnak találta.

(2) Peredvizsnyikek: a vándorkiállításokat rendező orosz realista festőiskola tagjai.

Sztaszov talán Muszorgszkijt becsülte a legtöbbre az orosz zeneszerzők között. A Borisz Godunov-ról pl. így ír: »A valóság ilyen megközelítése, ahogy Muszorgszkij zenéjében látjuk, csak Gogol és Osztrovszkij legjobb alkotásaiban fedezhető fel. […] A történelem megértése, a néplélek, a néphangulat, a népi bölcsesség és balgaság, a népi erő és gyengeség, tragikum és humor számtalan árnyalatának mély értelmű ábrázolása — mindez egyedülálló Muszorgszkijnál.«

Borogyinról így nyiltakozik: »Borogyin tehetsége egyformán nagy a szimfóniában, az operában és a románcban. Kiemelkedő tulajdonságai: az óriási erő, a kolosszális lendület, az akarat és a hév, melyek bámulatos szenvedéllyel, finomsággal és szépséggel párosulnak.«

Sztaszov hihetetlen sokoldalúságáról olvashatunk „Muszorgszkij” c. könyvének előszavában is:

           »[…] V. V. Sztaszov méltatását nem merítjük ki azzal, ha a művészettörténetben elfoglalt rendkívüli szerepét ismertetjük, mert felbecsülhetetlenek régészeti kutatásai, s így különösen a kaukázusi őskori barlangok általa történt feltárása, valamint az a tudományos munkássága is, amelyet, mint a pétervári néprajzi múzeum vezetője végzett.
          […] nehéz eldönteni, vajon a realista orosz képzőművészet, vagy pedig az orosz nemzeti zene köszönhet-e többet Sztaszovnak. […]«

Sztaszovról szerencsére rengeteg fotó készült, többnyire művészbarátai társaságában. Mindenütt jelen volt, nemcsak testben, de lélekben, szellemben is. Képes volt egyszerre sok dologra figyelni. Rimszkij Korszakov a „Muzsikus életem krónikája” c. könyvében többek között ezt írja róla:

»[…] Összejöveteleinken Sztaszov is állandóan részt vett. Ha nem jött el, mindannyiunknak nagyon hiányzott. Az volt a szokása, hogy látszólag nem is figyelt a játszott darabra, szünet nélkül és hangosan beszélgetett szomszédjával, ami azonban egyáltalán nem zavarta abban, hogy ne lelkesedjék és időnként fel ne kiáltson: «Remek! Páratlan! […]«

Az a sohasem lohadó tűz, amely ebben a fizikailag is óriás, hatalmas testalkatú emberben lobogott több, mint fél évszázadon át”, amely „lángra gyújtotta az orosz lelkeket” (Repin), 1906-ban kialudt, Sztaszov 82 éves korában hunyt el.

Képtalálat a következőre: „стасов”

Gintsburg (szobrász), Sztaszov, Saljapin, Glazunov

http://i028.radikal.ru/1107/7b/d67381ee67c9.jpg

Sztaszov, Repin, Gorkij és (fent) Natalia Nordman (orosz-finn származású), feminista publicista, Repin élettársa

242   Ardelao • előzmény241 2018-10-22 00:34:40

László Zsigmond:

LISZT FERENC ÉS AZ OROSZ ZENE

PÉTERVÁROTT – 1842-ben

(3. rész)

          „Liszt 1842 évi pétervári tartózkodása Szerov és magam számára egy világesemény jelentőségével bírt” – jegyzi fel Sztaszov. Szerov pedig így ír barátjának: „a legmagasabb-rendű kinyilatkoztatás, melyben valaha részem volt.” De nem kisebb izgalommal tárgyalta az eseményt a pétervári sajtó sem. Az „Északi Méh” április 11-i számában Bulgarin(12), a „nagy író, kritikus, riporter és általános hangadó” („Kammerton”) – mint Sztaszov nevezi gúnyosan a reakciós kritikust – így lelkendezik: „Liszt játéka nézetünk szerint korunk hű lenyomata, vagyis teljes-tökéletes romantika, melyben a képzelet nem ismer határt, mint a választékos ízlését, nincs alárendelve törvénynek – a géniusz akaratán kívül, mely ledöntve minden elméletet, a művészetből valami határtalanul csodálatost, soha nem létezettet alkot. Liszt játéka a zene világában ugyanaz, mint Victor Hugo drámái a francia, Goethe Faustja a német irodalomban.” Ugyanilyen hangot üt meg Szenkovszkij, Glinka barátja, de ő egyúttal rámutat arra is, hogy míg egyfelől egyenrangú az elragadtatás „játékmechanizmusának csodálatos tökéletességét” illetően, másfelől ellentétes nézetek is merülnek fel: „Sokan azt kifogásolják, hogy nem illetődnek meg, hogy ez a gyönyörű játék hidegen hagyja őket, mások meg azt panaszolják, hogy belebetegszenek az erős izgalomba és lelkesedésbe.”

          De hadd álljanak itt befejezésül a 22 esztendős, kitűnő Szerov szavai, melyet közvetlenül az első hangverseny után írt (szinte lihegve) hasonló paroxizmusban égő barátjához, Sztaszovhoz: „Már közel két órája, hogy elhagytam a hangversenytermet és még mindig magamon kívül vagyok. Hol vagyok? Hol vagyunk? Valóság ez vagy álom? Hát valóban hallottam Lisztet?” De az elragadtatás - mely Sztaszovot még egy hosszú emberélet után is hevíti, és mindvégig áttör sokat idézett könyve („Liszt Oroszországban”) beszámolóin - Szerovban sem hűlt ki, mikor 16 év múlva Baden-Badenból ír a „virtuóz Lisztről.” […].

          Az elutazás napján, május 16-án, a „nyugati” naptár szerint 28-án, levél megy Mariehoz(13): „Csak egy gondolatom van, mindig csak ugyanaz, téged viszontlátni: … Nem megyek hát sem Moszkvába, sem Stockholmba, hogy előbb érkezhessem.” Ugyanitt „jó eredményről” számol be, és az „impresszárió” Belloni(14) elégedettségéről, és ötletesen parodizálja I. Ferenc francia király mondását: „Minden meg van nyerve és főleg – a becsület!”

          Az első oroszországi diadalút véget ért.”   

 

Megjelentette a Magyar-Szovjet Baráti Társaság a Múzsák Közművelődési Kiadónál 1955-ben.

Megjegyzések (A.):

(12) Bulgarin, Thaddeus (1789-1859), író, újságíró.

(13) Marie d’Agoult (1805-1876) francia írónő, később Liszt F. élettársa.

(14) Belloni, Gaetano (1810?-1887) Liszt titkára.

I. Miklós orosz cár (uralkodásának ideje: 1825. december 1. – 1855. március 2.), akinek (saját hajmennyiségét tekintve joggal) nem tetszett Liszt hosszú haja, és aki – Magyarországon állomásozó ezrede révén (!) - majdnem Liszt honfitársának érezte magát.

Liszt Ferenc - elõadóbûvész

Liszt Ferenc 1842-ben (litográfia)

 

241   Ardelao • előzmény240 2018-10-22 00:18:33

László Zsigmond:

LISZT FERENC ÉS AZ OROSZ ZENE

PÉTERVÁROTT – 1842-ben

(2. rész)

          A harmadik hangversenyen (ezúttal az Engelhardt teremben, április 22-én) a Sonata quasi una fantasia előadásán bűvöli el a két fiatal rajongót. Április 25-én jótékony célú hangversenyen működik közre, hol Rossini „új oratóriuma”, a Stabat Mater szünete előtt Weber versenyművét adja elő zenekari kísérettel.

          A negyedik hangversenyen Henselt(8) Bölcsődalát, Vielgorszkij két dalát Henselt átiratában, a Norma-fantáziát és saját „bravúr keringőjét” játssza, majd ismét jótékony célú előadáson jelenik meg (április 30-án a pétervári gyermekkórház javára).

          A Glinka-krónika beszámol egy díszebédről, melyet Szenkovszkij(9), az író-kritikus rendez Liszt tiszteletére, és amelyen, Glinkán kívül festők, írók vettek részt és „minden akkoriban Pétervárott tartózkodó zenei híresség.”

          Azután még három hangversenyről tudunk, az egyik teljes jövedelme a hamburgi tűzkárosultak felsegélyezését szolgálta.

          Nincs tisztázva, melyik hangversenyén és az sem, vajon 1842-ben vagy a következő évben játszódott le a híres rögtönzés, melynek eredménye az ismert „Cserkesz induló”, helyesen: Csernomor indulója (Ruszlán és Ludmilla: IV. felvonás. Megj., A.). Jurij Arnold(10) mind ezt a hangversenyt, mind az ismeretlen Ruszlán-részletek partitúrából való tökéletes eljátszását a következő évbe helyezi, a Glinka-krónika is ebbe az időszakba illeszti be, és az átirat első változatának keletkezési éve is erre mutat. De 1843-ban a Ruszlán már nem volt ismeretlen, és Glinka feljegyzései is inkább az első pétervári út idejére utalnak. Arnold  „Emlékezései”-ben (1892) mozgalmas képet fest a jelenetről. Liszt a hangversenyen a kor múlóban lévő divatja szerint a közönség kívánság-témáira rögtönözni volt hajlandó. A beérkező 15-16 téma közül (Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn-dallamok) Liszt két – Glinka-témát választ ki: Ványa dalát az „Iván Szuszanyin”-ból és a „Ruszlán és Ljudmilá”-ból  a Csernomor indulóját. „Amikor Liszt eljátszotta az első témát – írja Arnold, – a közönség egy emberként fülsiketítő tapsban tört ki, az induló után pedig még lelkesebb taps hangzott fel minden oldalról.” Ez a Liszt érdeméből elért siker, az újra-felfedezés sikere indokolja legvalószínűbben Glinka kesernyés feljegyzését, hogy többévi elzárkózás után „a szinte elfelejtett orosz komponista a hírneves külföldi művész ajánlására jelent meg újból a fővárosunk szalonjaiban.”

          Liszt az elutazása előtti napon, május 15-én adja utolsó nyilvános hangversenyét, de véglegesen Vielgorszkij gróf termeiben fejezi be fellépései sorát és egyben első pétervári tartózkodását. Műsorából ezúttal Hummel: h-moll és Beethoven: Es-dúr zongoraversenye emelkedik ki. A hangverseny utáni ebéden részt vevők közt olvassuk Glinka, Henselt, Lenz(11), Odojevszkij, valamint a művészvilág és az arisztokrácia más képviselőinek nevét. Az ebédet zenekari kíséretű énekszámok követik neves pétervári művészek előadásában. A hangverseny fennmaradt műsorlapjának széljegyzetei (M. M. Vielgorszkij szavai) beszámolnak Liszt pohárköszöntőjéről és az esti gőzhajóval való elutazásáról.”

Megjegyzések (A.):

(8) Henselt, Adolph (1814-1889), német zeneszerző.

(9) Szenkovszkij, Oszip Ivanovics (1800-1858), orientalista, író.

(10) Arnold, Jurij (1811-1898), zeneszerző, zenetudós.

(11) Lenz, Heinrich (1804-1865), balti-német, fizikus.

(Folyt. köv.)

Liszt - Grande Valse di Bravura - (A.Poliykov)

240   Ardelao 2018-10-22 00:15:14

LISZT FERENCRE EMLÉKEZVE, aki 207 évvel ezelőtt, ezen a napon (1811. október 22-én) született …

László Zsigmond(1):

LISZT FERENC ÉS AZ OROSZ ZENE

PÉTERVÁROTT – 1842-ben

          A határvárosok még a német kultúra függvényei. Az orosz kultúra és az orosz társadalom földjére voltaképp csak Pétervárott lép az Európa-járó művész. Megnyílik előtte a cári udvar. Lelkes és fáradhatatlan kísérője, hangversenyei rendezője Vielgorszkij gróf(2), a műkedvelő muzsikus. Az arisztokrácia és a művészvilág körülrajongója. De első oroszországi útjának legfőbb értéke Glinkával való ismeretsége. Legbuzgóbb rajongója pedig két fiatal muzsikus, a 22 éves Szerov(3) és a 18 éves Sztaszov(4).

          Szombati napon érkezik Liszt; másnapra már a cári udvarba várják: „nagy udvari estély.” A cár igen „kegyes”: „Mi majdnem honfitársak vagyunk, Monsieur Liszt.” – „Felség …?” – „Ön magyar, ugye?” – „Igen, Felség.” – „Nekem meg ezredem van Magyarországon.” De a cári kegy nem tart soká: Liszt nem kíván részt venni a borodinói csata emlékére rendezendő hangversenyen – Franciaország iránt érzett hálából. (Később majd hírül hozzák neki, hogy a cárnak, két vonatkozásban is, nem nyerte el tetszését: nem szívelheti a hosszú haját és – politikai nézeteit. Liszt a hírhozónak így válaszolt: „Amíg nem lesz legalább 300 000 katonám, hogy megismertethessem a politikai nézeteimet, tartózkodni fogok tőlük.”)

          „A nagyhírű Liszt első hangversenyét” április 7-én harangozza be az „Északi Méh”(5): április 8-án lesz, a Nemesi Társaság termében (Megmaradunk a keleti keltezés mellett.) Műsorán a Tell Vilmos nyitány, Andante a „Lammermoori Lucia” fináléjából, a Don Juan fantázia, Schubert: „Szerenád,” Beethoven: „Adelaide,” Schubert: „Erlkönig,” Liszt: „Kromatikus galopp.” Amint látjuk, jórészt átiratok, fantáziák, parafrázisok ismert opera- és daltextusok alapján és az ellenállhatatlan hatású, virtuóz-szám, a „Kromatikus galopp.”

          Nem lehet felidézőbb képet elképzelni, mint amilyet a remekszemű, eleventollú Sztaszov fest erről a hangversenyről, Liszt megjelenéséről, majd játékának hatásáról. Azt est első eseménye a fiatal rajongó számára: először látja Glinkát, valamivel idősebb barátja, Szerov mutatja meg neki, ott ül a közelükben és egy műkedvelő pianistával, Palibina kisasszonnyal(6) beszélget a Ruszlánról, a nagy Glinka-operáról, mely úgyszólván befejezve, most már előadásra vár, és – Lisztről. Azután – Liszt feltűnik a galéria oszlopsora mögött, a kövér, piperkőc öltözékű Vielgorszkijjal, egyszerre magára vonva minden figyelmet. Kissé hajlott alakja, sápadt arca, melyen nem képes felismerni a „híres firenzei (dantei) profilt”, rendjelei, keresettnek ható érintkezési módja s legfőképpen vállig-érő szőke „sörénye” nem keltenek benne kedvező benyomást. De közben hallja Glinka beszélgetését a „lerázhatatlan” Palibinával és az orosz szerző nem teljességgel elismerő véleményét a világhírű művész zongorajátékáról, akit előző este már hallott Vielgorszkij estélyén. A fiatalember felháborodik: a „világhír”szuggesztiója alatt tiltakozik a (mindössze csak) orosz szerző határozott véleménye ellen.

          De – Liszt órájára néz, lesiet az erkélyről, utat tör a közönségen át, és felmegy, nem: felugrik a dobogóra. „Mennydörgésszerű tapsvihar közt, amilyen 1703 óta nem volt Pétervárott” zongorához ül és rákezd Rossini Tell-nyitányának csellószólójára. …

          „Mi Szerovval, a hangverseny után olyanok voltunk, mint az őrültek.” Szinte szó nélkül egyeznek meg abban, hogy mindketten azonnal írásba rögzítik benyomásaikat és elragadtatásukat. „És megfogadtuk egymásnak, hogy ez a nap, 1842. április 8-a, most és mindörökké szent lesz nekünk. …Olyanok voltunk, mint a szerelmesek, mint a megszállottak. Soha életünkben nem hallottunk ehhez hasonlót, és egyáltalán, soha nem találkoztunk szemtől-szemben ilyen geniális, szenvedélyes, démoni egyéniséggel, aki hol orkánként, hol szinte szétáradt valami gyengéd szépség és grácia sugárzásában.” – Így lehetne idézni véges-végig ezeket a paroxizmusban égő szavakat, és ha az ilyen szavak, mint „soha életünkben,” nem jelentenek is sokat 18-20 esztendős ifjak szájában, mégis híven érzékeltetik azt az elemi hatást, melyet Liszt játéka Pétervárott és mindenütt keltett.

          Másnap Vielgorszkij szalonjában ad matinét Liszt, zenekar és szóló-művészek közreműködésével, a hallgatóság sorában – mint minden további alkalommal is – ismét ott van Glinka. A vendégművész Weber: Concertstück-jét és a „Felhívás keringőre,” Beethoven: „Adelaide”-jét és Schubert: Erlkönigjét adja elő. A hangverseny után Glinka Szerovnál ebédel. Itt természetesen sok szó esik Lisztről. Az estét Odojevszkijnél(7) töltik, Glinka kortársánál, az orosz zenei írás első jelentős képviselőjénél, ahol Liszt „lapról” eljátssza a még előadatlan „Ruszlán és Ljudmila” néhány részletét, a „partitúrából híven megőrizve mindenegyes kottafejet, mindenki csodálatára.”

          Második hangversenyén (ismét a Nemesi Társaság termében) elsősorban Chopin B-dúr mazurkájával és az Erlkönig átirattal kelti fel Sztaszov elragadtatását. Ezt a balladát „kétségkívül soha énekes sehol e világon így még elő nem adja – írja Sztaszov . – Valóságos kép volt ez, tele költészettel, sejtelemmel, varázslattal, színekkel, félelmetes lódobogással, váltakozva a haldokló gyermek kétségbeesett hangjával.” Úgy látszik, ugyanekkor hallották a Pastoral-szimfónia részleteit is. „Mi Szerovval ezt a szimfóniát egyáltalán nem ismertük, ezért bámulatunk, örömünk, lelkesedésünk annál váratlanabb és nagyobb volt. Később még csak egyszer adódott ugyanilyen tökéletességgel hallanom a Scherzo-t és Vihart, mikor Berlioz Pétervárott zenekarral adta elő. De Liszt és Berlioz édestestvérek voltak genialitásban és költészetben.”

          Jellemző és lényeges, hogy Sztaszov Liszt zongorajátékának hatását Berlioz zenekari előadásával helyezi egy szintre, azonosítja úgyszólván a két tolmácsolást, ezzel mutatva rá leghatásosabban Liszt játékának orkesztrális jellegére.”

(Folyt. köv.)

Megjegyzések: A.

(1) László Zsigmond (1893-1981), zenetörténész.

(2) gróf Vielgorszkij, Mihail (1788-1856), zeneszerző.

(3) Sztaszov, Vlagyimir Vasziljevics (1824-1906), író, zenekritikus, művészettörténész.

(4) Szerov, Alekszej Nyikolajevics (1820-1871), zeneszerző, zenekritikus.

(5)"Cеверная пчeла" („Északi méh” c., Szentpéterváron kiadott, XIX. századi, politikai és irodalmi napilap)

(6) Palibina, Anna (?), műkedvelő zongorista.

(7) herceg Odojevszkij, Vlagyimir (1804-1869), író, esztéta, zeneszerző, filozófus.

LISZT: Nagy kromatikus galopp - Grand galop cromatique R.41.

Yuja Wang plays Schubert/Liszt : Erlkönig

Műsorajánló
Mai ajánlat:
Nincs mai ajánlat
A mai nap
született:
1872 • Manuel de Falla, zeneszerző († 1946)
1933 • Krzysztof Penderecki, zeneszerző († 2020)
elhunyt:
1585 • Thomas Tallis, zeneszerző (sz. 1505)