vissza a cimoldalra
2018-09-25
részletes keresés    Café Momus on Facebook rss
Bejelentkezés
Név
Jelszó
Regisztráció
Legfrissebb fórumaink
Mi újság a Magyar Állami Operaházban? (61043)
Nemzeti Hangversenyterem - és más helyszínek (4057)
Haladjunk tovább... (214)
A komolyzene jelene és jövője Magyarországon (2283)
Társművészetek (1268)
Momus társalgó (6348)
Milyen zenét hallgatsz most? (24997)
Kedvenc előadók (2821)
Kedvenc művek (143)
Kedvenc felvételek (148)

Olvasói levelek (11288)
A csapos közbeszól (95)

Dmitrij Dmitrijevics Sosztakovics (94)
Operett, mint színpadi műfaj (3706)
Élő közvetítések (7409)
Évfordulók, jeles napok, születésnapok etc. (775)
A magyar zenei élet elfeledett vagy kevéssé ismert művészei (1070)
Kemény Egon zeneszerző (Wien, 1905 - Budapest, 1969) (1481)
Franz Schmidt (3184)
Balett-, és Táncművészet (5556)
Kedvenc magyar operaelőadók (1090)
Operett a magyar rádióban (1949-1990) (2891)
A nap képe (2095)
film és zene (189)
Kimernya? (2752)
Házy Erzsébet művészete és pályája (4338)
Ilosfalvy Róbert (812)
Palcsó Sándor (227)

Fórumok teljes listája
Impresszum

megjelenteti:
Café Momus Egyesület
adószám:
18240531-1-43

apróhirdetés feladása:

184   Ardelao • előzmény183 2017-09-07 18:23:12

Magyar Életrajzi Lexikon (1982):

Radnai Miklós (Budapest, 1892. jan. 1.— Budapest, 1935. nov. 4.): zeneszerző, az Operaház igazgatója. A budapesti Zeneiskolában zeneszerzésben Koessler János, majd Herzfeld Viktor tanítványa, utóbb Münchenben Felix Mottlnál folytatta tanulmányait. 1912-től a budapesti Fodor Zeneiskolában tanított. 1919-től operaházi kinevezéséig a Zeneművészeti Főiskola zeneelmélet-tanára volt. 1925-ben válságos körülmények között vette át a budapesti Operaház igazgatását, melyet haláláig vezetett. Igazgatásának évei az Operaház történetének egyik legfényesebb korszakát jelentették , ő tűzette műsorra Debussy Pelléas és Mélisande (1926), Verdi Falstaff (1927) c. művét, és felkarolta az új magyar színpadi zeneműveket (Kodály Zoltán: Háry János, 1926; Székelyfonó, 1932). 1924 előtt egy ideig a Szózatnál, majd a Nemzeti Újságnál működött mint zenekritikus. — F. m. Zenekari művek: Suite symphonique (1912); Mese (szimfonikus zenekép, 1915); Orbán vitéz (szimfonikus költemény, 1919); Magyarok szimfóniája (1921); Öt vers (1924); Rapszódia (1932); színpadi művek: Az infánsnő születésnapja (táncjáték, 1918); Az egyszeri szerelmesek (vígopera, 1926); kamarazene, zongoraművek, dalok, írásai: A moduláció elméleti és gyakorlati kézikönyve (Bp., 1918); Összhangzattan (Bp., 1924). — írod. Vadas György: R. M. (A Zene, 1927—28. 12. sz.); Gaál Endre: Emlékezés R. M.-ra (A Zene, 1941—42. 11. sz.).”


Az alábbi cikkek Radnai Miklós elhunytakor jelentek meg a sajtóban:


Magyarország, 1935. november 5.:

Tanár a növendékéről

Siklós Albert, Radnai Miklós volt tanára, a következőket mondotta egykori illusztris növendékéről:
— Zeneakadémiai tanárságom első évében, 26 esztendővel ezelőtt osztályom legjelentősebb növendékei Fleischer Antal, Szenkár Jenő, Karvaly Viktor és Radnai Miklós voltak. Radnai feltűnt nagy akaraterejével és kitartó tehetségével. Jól emlékszem, hogy egy túlságosan rikítóan hangszerelt részletét kijavítottam, és a következő órán ő titokban visszaállította az eredeti formát, s amikor műve előadásra került, a szólamokba saját elgondolását vitte vissza.
— Radnai szorgalmasan tanulmányozta a francia impresszionista mestereket akkor, amikor a hazai fiatalság nagyrészt még a német klasszikusok nyomdokain haladt. Később a magyar nemzeti muzsika irányába orientálódott és különösen »Orbán vitéz” című énekes balladájával aratott jelentős sikert. Mint igazgató, sohasem adatta elő a saját színházában műveit, noha azok minden művészi igényt kielégítettek.”

Tíz évig az operaház élén

(Kv.) Több mint tíz évig állott az Operaház élén. Szerény fiatal muzsikusként kopogtatott az Opera kapuján s szinte személytelenül merül el a rábízott színház művészi és adminisztratív kérdéseinek tanulmányozásában. Visszavonul az igazgatósági szobába, a színház vezetését átmenetileg a kipróbált erőkre bízza, s ő példátlan fanatizmussal tanul és munkálkodik. Nem nyilatkozik, nem védekezik, nem támad, már nem is komponál, hanem lázasan dolgozik, hogy hiánytalanul vehesse birtokába azt a színházat, mely formailag máris az övé. A munka férfivá érleli, a színház kérdéseinek tanulmányozása igazgatóvá. Ízig-vérig azzá válik, aki lenni akar. Színházának legalaposabb ismerője, a színház művészeti kérdéseinek legfőbb irányítója.
Operaházunk adminisztratív és művészi válsága diktátort igényel, s Radnai Miklós önzetlen áldozatkészséggel vállalja a művészeti diktátor hálátlan és kényes szerepét . A színház együttesének szellemét regenerálja, katonai fegyelmet produkál, megszünteti az egészségtelen sztár-rendszert, utat nyit a szabad művészi érvényesülésnek. Az elárvult szerepkörök betöltésére új tehetségeket hoz, fokozatosan megszünteti a szereposztás nehézségeit , céltudatos munkával, egészséget gyilkoló fáradhatatlansággal olyan színvonalhoz segíti a színházat, mely nemzetközi viszonylatban is első helyet biztosít Operaházunknak.

Magyar énekesek az ő igazgatása alatt válnak világhírű művészekké; Németh Mária, Pataky Kálmán, Svéd Sándor, Székely Mihály, legutóbb Huszka Rózsi az ő nevelésében, szigorú, de igazságos kritikai ellenőrzésével kerülnek ki külföldre és lesznek heroldjai Operaházunk nevelő munkájának. [/i] A diktátor munkája azonban nem merül ki a művészegyüttes nevelésében, hanem gondoskodik az operaházi műsor előkelő, zenei szellemnek megfelelő kiépítéséről.

A Wagner-előadások egyre emelkednek drámaiság és stílus tekintetében, Mozart jogaihoz jut a magyar színpadon, az elmúlt szezon egyik Don Juan előadása még a salzburgi ünnepségek fényét is emelné, Verdi újjászületését ő propagálja. Az ő érdeme a Reguiem és Don Carlos zseniális, stílushű feltámasztása. Segítőtársa a magyar szerzőknek, akiket otthonukban keres fel biztatásával és művészi megbízásaival.

Karrierje kezdetén szárnyakat kap, a harminekétéves muzsikus előtt óriási perspektíva tárul fel, de ő tüneményes lehetőségeit nem saját zenei útjának egyengetésének szánja, hanem álmaival, művészi vágyaival, saját zenéjének teljes feláldozásával, a szárnyakkal a színházat ajándékozza meg, melynek vezetését rábízták.
A természet megtámadja gyenge szervezetét, de ő szembeszáll a természettel, a munka szelleme az utolsó pillanatig diadalmaskodik, s csak akkor ereszti el áldozatát, amikor az feladatát elvégezte. Operaházunkból számottevő európai operaszínpad lett s az Operát szerzetesi egyszerűséggel vezető direktorból a zenei világ őszintén megkönnyezett halottja.”


Pesti Napló, 1936. február 27.:

SZÍNHÁZ
Radnai-emlékünnep és Hubay-bemutató az Operabarátok díszelőadásán:

(Részlet)

„Az »Operabarátok« egyesülete szerdán nagyszabású díszelőadást rendezett dalszínházunk korán elhunyt feledhetetlen igazgatójának, Radnai Miklósnak emlékére. Ha valaki, akkor Radnai Miklós, ez, a szilárd jellemű, tiszta szándékú, nemes és komoly kultúrférfiú, igazán megérdemli, hogy a magyar operakultúrának minden barátja hálával es szeretettel emlékezzen vissza rája. Ki tudja, mi lett volna Operaházunk sorsa az összeomlást követő zavaros időkben, ha nem akad egy Radnai Miklós, aki a világos értelem, megingathatatlan erkölcsi erő és életrevaló művészet hármas-egységének jegyében újra talpraállítja és európai színvonalra emeli az akkoriban alapjaiban megrendült intézetet. Ha Radnai igazgatásának, abszolút szempontból ítélve, talán voltak is támadható pontjai, ezek csupa olyan hibák voltak, melyeket a mi viszonyaink között senki sem kerülhetett volna el . Radnai erényei viszont nem korának, hanem saját személyének kiváló erényei voltak, egy zavaros időkben, veszedelmes befolyások között is sziklaszilárdan álló határozott egyéniségnek erényei.

Ez az operaigazgató nem ismert más érdeket, csak az Operaház érdekét. Csak egyszer cselekedett a magyar operakultúra művészi érdeke ellen: mikor az intézet erkölcsi érdekében feláldozta zeneszerzői tevékenységét, saját művészetét. Az ő igazgatása alatt Radnai Miklós neve — a húsz esztendővel ezelőtt annyi szép reménnyel elinduló fiatal magyar zeneszerző neve — nem szerepelhetett Operaházunk műsorán. De ami még többet mond: Radnai még közvetve sem tett semmit saját zeneszerzői érvényesülésének előmozdítására. Ő egyszerűen: eltemette magában a zeneszerzőt. De olyan valóban értékes zeneszerzői megnyilatkozást, mint az övé volt, nem temethetett el örökre. Radnai, az ember, — meghalt. És íme: Radnai, a művész, — feltámadott .

Az operabarátok szerdai díszelőadásán Operaházunk felelevenítette azt a pantomimet, mellyel Radnai első nagy színpadi sikerét aratta: ragyogó előadásban színrekerült »Az infánsnő születésnapja« című táncjáték, melynek szövegét is a szerző írta Oscar Wilde meséjére. Mennyi szín, mennyi fantázia, mennyi valódi zeneszerzői rátermettség és ösztönös tudás nyilatkozik meg ebben az ifjúkori muzsikában! Az ember el sem hinné, Radnai ezt a partitúrát 25 évvel ezelőtt, tehát még a »Fából faragott királyfi« korszakalkotó bemutatója előtt komponálta! Milyen frissen, milyen gazdag fogékonysággal fogadta magába ez a fiatal muzsikus Bartók művészetének első elementáris hatását — és mennyi egyéni lendülettel folytatta azt, amit magábafogadott. Ez a zene akkoriban korának teljes technikai és stiláris magaslatán állott. Ma, mikor újra gyönyörködhetünk benne, bátran megállapíthatjuk: nem tévedtünk, mikor a fiatal Radnai Miklósban az új magyar zene nagy eredményeinek egyik legméltóbb továbbkamatoztatóját üdvözöltük . Tévedésünk legfeljebb annyi volt, hogy akkor még nem ismertük Radnai Miklósban azt a kiváló »operaigazgató«-tehetséget, mely később erőszakkal elnyomta a zeneszerző-tehetség teljes kibontakozását. Radnai, sajnos, így nem hagyhatott hátra befejezett, kialakult zeneköltői övrt. De ránkhagyott egy korának színvonalán álló, biztosan megalapozott operaházat, és ránkhagyott egy életerős, ifjúság lendületével hódító pompás pantomimet, mely maradandó értéke lesz mindig a Magyar Királyi Operaház repertoárjának. […]”


És amiről napjainkban beszámolhatunk:


Radnai Miklós emékezete 2017.01.01.:

„Radnai Miklós születésének 125. évfordulóján, a mai újévi koncerten, majdnem 70 évnyi hallgatás után először csendült fel Radnai-kompozíció az Operaház színpadán, Az infánsnő születésnapja keringője. Szabó Ferenc János – a színház készülő jubileumi kötete számára készülő – kutatásai nyomán kirajzolódni látszik a teljes zeneszerzői életmű, melyből – jelen tudásunk szerint – ezidáig egyetlen percnyi hangfelvétel sem készült . A komponista szerzeményeinek lelőhelye ismert és bárki számára hozzáférhető, így semmi akadálya sincs annak, hogy a 20. század elejének egyik elfeledett magyar kismestere, Bartók, Kodály, Dohnányi és Kálmán Imre kortársa alkotásai újra megszólaljanak.”
183   Ardelao • előzmény182 2017-09-05 21:09:40

Ki volt Radnai Miklós legelső tanára?


„A tragikus hirtelenséggel elhunyt fiatal operaigazgató, Radnai Miklós életrajzírói alig említik meg legelső mesterét, Horváth Attilát, aki a régibb magyar zeneszerzői gárda kimagasló egyénisége volt. Ö fedezte fel Radnai Miklós zenei tehetségét harminchat év előtt, amikor a család idősebb gyermekeit: Bélát és Margitot tanította zongorázni.

Egy alkalommal, amikor éppen a zongoraleckére indult, az ajtókon keresztül érdekes melódia ütötte meg fülét. A zongoraszobába érkezve, kiderült, hogy a hatéves kis Miki pötyögtetett egy ujjal, teljesen elfogadható, egyéni zenei gondolatot. Noha a szülők eredetileg hegedűre akarták fogni a legfiatalabb fiút, Horváth Attila tanácsára őt is a zongora, tanulásra fogták.

Horváth Attila hosszú éveken keresztül tartotta kezében Radnai Miklós zenei nevelését és később a tanár és tanítvány viszonya meghitt barátsággá mélyült. Radnai Miklós szerzeményeit gyakran be is mutatta legelső mesterének s a világtalan Horváth Attila számos művét mondotta tollba kedves tanítványának, Radnai Miklósnak.

A Pesti Hírlap néhai zenekritikusa, dr. Béldi Izor, ezért nevezte Horváth Attilát a magyar
Miltonnak. Amikor 1931-ben Radnai Miklós a rádió számára Horváth Attila halálának tízedik évfordulója alkalmából emlékhangversenyt készített elő, a hátrahagyott művek között meghatottan ismerte fel fiatalkori keze írását. 1931. november 4-ére esett a tízedik évforduló és az ezen a napon megtartott hangversenyen Radnai Miklós gyönyörű emlékbeszédben idézte egykori mestere szellemét.

A végzet úgy akarta, hogy ő maga pontosan négy évvel később, ugyanazon a napon, mint mestere, november 4-én búcsúzzék el eredményekben gazdag földi pályafutásától s egy boldogabb világban találkozzék újra szeretett tanára szellemével.”

Dr. Váradi Miklós.

PESTI HÍRLAP, 1935. november 10. (57. Évfolyam, 256. szám)


*
182   Ardelao • előzmény181 2017-09-05 17:16:29

2017. október 5-én, 17:00 h-kor kerül sor Ungár Imre emlékkoncertjére (részletek itt ), amelynek programján Horváth Attila „Szabadban” című szerzeménye is szerepel.
Az alábbi felvételen e művet Lakatos Tamás és Magyar Csaba - ugyancsak világtalan zongoraművész – interpretálásában hallhatjuk:

Horváth Attila „Szabadban” – Duo fragmento
181   Ardelao • előzmény180 2017-09-05 16:52:16

HORVÁTH ATTILA EMLÉKEST.

„Mély és maradandó emléket hagyott a tegnapi műsor éjszakába forduló órája. A kegyeletesen emlékező hálás tanítvány, Radnai Miklós, az Operaház igazgatója, emlékestet rendezett egykori mesterének, Horváth Attilának, a világtalan magyar zeneszerzőnek, aki alkotóéletében csak. közönnyel és mellőzéssel találkozott. Horváth Attila halálának tízedik évfordulóján tartották meg az emlékestet és zenekari műveinek bemutatásával soha ki nem alvó fáklyát gyújtottak, hatalmas tehetségének, mely a múlt század alkonyán zeneművészetünkben Liszt Ferenc és Erkel zsenijének volt értékes folytatása. Radnai Miklós költői szárnyalást: és hatásában megrázó emlékbeszédet mondott Horváth Attiláról, akinek emlékét és zenei munkásságát egészen közel hozta, a magyar közönséghez. Az emlékbeszéd után az Operaház tagjaiból alakult zenekar, Dohnányi Ernő dr. vezénylésével mutatta be a halhatatlan zeneszerző műveit. Őszinte hang, meleg bensőség jellemezték Horváth Attila tiszta magyar muzsikáját. Zrínyi Ilona nyitánya klasszikus méreteivel hatott. A négytételes Tavaszi képekben és a Fantasztikus szvit szintén négy tételében csodálattal hallgattuk a világtalan szerző természeti megérzéseinek zenei interpretálását. Az operaházi zenekar tökéletes összjátékán átérzett az azt áhítat és rajongás, amellyel az emlékest célját legjobb tudásunkkal szolgálták.” (r.t.)

BUDAPESTI HÍRLAP, 1931. november 5. (51. Évfolyam, 251. szám)[b] RÁDIÓ (1931. november 5.) [/b
Horváth Attila-emlékest.

„A kegyeletes megemlékezésnek szenteli mai estéjét a Magyar Rádió.
Horváth Attila-estet rendez, amelyen Radnai Miklós, az Operaház igazgatója mond emlékbeszédet s az Operaház tagjaiból alakult zenekart Dohnányi Ernő vezényli.”

8 ÓRAI ÚJSÁG (17. Évfolyam, 251.sz.) Rádióműsor.

*
180   Ardelao • előzmény179 2017-09-05 14:18:06

„Horváth Attila meghalt.”

„A Jendrassik-klinikán pénteken délután meghalt Horváth Attila, az ismeretes nevű, világtalan zeneszerző és zongoraművész. Ötvenkilenc éves volt. Valamikor gyakran és sikerrel szerepelt hangversenyeken, többnyire maga hangulatos szerzeményeivel és az utóbbi években a vakok intézetének volt. zenetanára.”

PESTI HÍRLAP, 1921. november 5. (43. Évfolyam, 248. szám)

*
179   Ardelao • előzmény178 2017-09-05 14:10:53

Horváth Attila, a későbbiek során már, alig szerepelt hangversenyeken. A Vakok Intézetében tanított élete végéig.

Még egy hangversenyéről találtam adatot, amelyet nem sokkal a halála előtt tartott.Hangverseny a vakoknál.

„A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület dísztermében (Hermina-út 7.) holnap, vasárnap, délután 5 órakor hangverseny lesz. A hangversenyen Lumpe Gizella* énektanárnő, Berg Ottó operaházi karnagy (1895-1974., megj. A.), Greisinger István* és Horváth Attila zeneszerző működik közre.”

BUDAPESTI HÍRLAP, 1921. február 6. (41. Évfolyam, 29. szám)

*

*Lumpe Gizelláról és Greisinger Istvánról – a hangversenyen szereplő két vak művészről –, sajnos, nem találtam életrajzi adatokat. Mindketten a Vakok Intézetében tanítottak. Csak két - ideírt - érdekes újságcikk jelzi „létezésüket.”

„[…] *Nagyon érdekes szám volt a következő: Balázs-Bognár Vilmának egy vak tanítványa, Lumpe Gizella énekelte Pergolesi Ninettáját s egy áriát a Figaro lakodalmából. Tömör, erőteljes, szép mezzo-szoprán hangja van a kisasszonynak és szívhez szóló bensőség érzett ki dalaiból. A közönség egy része, mely rabja volt a vak leány szoborszerű tekintetéből áramló szomorúságnak, bizonyos elfogódással és sajnálkozással hallgatta őt. De csalódtak ezek. Csak az arcára kellett nézni, mely sugárzott az ihlettől és a boldogságtól. Ez nem élőhalott. Ez már nincs az örök éjszakában. Hall, csak nem lát túlfinomult négy érzéke segítségével, melyek fölfognak számára minden képet s éppen oly színes és változatos világot sugárzanak a lelkébe, mint a minőt mi látunk. Sajnáljuk a vakokat, mert szemük szomorú, üres, mintha élő fejeken a halál ülne. De a ki látta ezt a kedves arcú leányt a dobogón, átszellemült arcát, boldogságtól reszkető ajkát, meggyőződhetett róla, hogy nincs miért sajnálkozni rajta. Dicséret érte a buzgó tanárnőnek, aki megváltotta ezt a szép fiatal lelket az örök éjszaka világából a művészetek szebb, ragyogóbb világa számára. […]

BUDAPESTI HÍRLAP, 1897.II.30. (17. évfolyam/89. szám)


Vakok matinéja.

„A Vakok Gróf Andrássy Dénes Köre vasárnap délelőtt szépen sikerüli matinét rendezett a Vakokat Gyámolító Országos Egylet dísztermében.
A világtalan közreműködők közül különösen kiemelkedtek Lumpe Gizella énektanárnő,
*[b] Greisinger István zongoratanár [b/] és Braun Ruben gordonkaművész. […]”

BUDAPESTI HÍRLAP, 1922.XI.28. (12. évfolyam, 272. szám)
178   Ardelao • előzmény177 2017-09-05 11:39:38

HORVÁTH ATTILA HANGVERSENYE.

„Pénteken este Horváth Attila zongoraművész és zeneszerző rendezett hangversenyt a saját szerzeményeiből a Vigadó kistermében. Először egy még kiadatlan zongoratriót hallottunk, melynek hegedűrészét Kemény Rezső, csellórészét Schiffer Adolf, a zongorarészt pedig a szerző játszotta. A három előadó művész tökéletes ensembleja a mű minden szépségét teljesen érvényre juttatta, úgy, hogy arról egy hallás után sem nehéz érdemleges kritikát mondani. A trió becses tartalmú és jól szerkesztett darab, a melynek főleg az első része (allegro moderato) meg a magyaros ízű „allegro con brio“-ja sikerűitek a legjobban. A második tételnek a középső része igen érdekes, a harmadik tétel azonban kissé el van nyújtva. Az egyes hangszerek specifikus tulajdonságainak kiaknázása és a szólamok szövése kiváló tudásról tesz tanúságot. A közönség a művet igen melegen fogadta és a szerzőn kívül a közreműködő jeles művészeknek is bőven juttatott tapsot.

A második szám egy vonószenekari szvit volt, melynek egyes részei a következő (nem egyformán jellemző) címeket viselték:

1. A természet ébredése,
2. A füzesben,
3. Virág-tánc,
4. Holdas éj,
5. Tölgyek alatt.

Ezek közűi legjobban tetszett a harmadik, melyet ismételni is kellett, de — úgy hisszük — legtartalmasabb az első és az utolsó rész. Szép a „Holdas éj“ is, de túlságosan meleg, szenvedélyes, úgyszólván erotikus hangulata nem talál e cím alá.
Utoljára a hangversenyző négy saját szerzeményű zongoradarabot mutatott be, kész technikával s finom, csiszolt előadásban. A darabok közűi igen értékes a technikailag is érdekes ballada, legtetszetősebb a bájos „gavott,“

A zenekart a nemzeti zenede növendékei képezték, kiket tanáruk, Gobbi professzor kiváló tudással és szeretetteljes gonddal vezényelt.”

ZENEVILÁG, 1903. április 7. (4. Évfolyam, 14. szám)
177   Ardelao • előzmény176 2017-09-05 11:25:37

Horváth Attila hangversenye.


„Horváth Attila, a kiváló zeneszerző és zongoraművész, a kit most már évek óta nem hallott a főváros zenekedvelő közönsége, március második felében nagyszabású hangversenyt rendez Budapesten. A kitűnő mester, a kinek király-díjnyertes szonátája ezelőtt pár évvel olyan nagy föltünést keltett a zenei világban, márciusi hangversenyén újabb kompozícióit fogja bemutatni. A műsoron zenekari művek, kamarai zeneművek és zongoraszámok szerepelnek, ez utóbbiakat maga a szerző fogja előadni. A nagyszabású hangverseny iránt úgy a művészvilág, mint a zenekedvelő közönség körében máris nagy az érdeklődés.”

BUDAPESTI HÍRLAP, 1903. február, 28. (23. Évfolyam, 58. szám)„Horváth Attila hangversenye.

"Horváth Attila, a kitűnő zeneszerző és zongoraművész, a kit évek óta nem hallott már a főváros zenekedvelő közönsége, április 3-án tartja nagyszabású hangversenyét a fővárosi Vigadó nagytermében. A hangverseny műsorán kizárólag a kitűnő művész újabb szerzeményei szerepelnek. Előadásra kerül egy hatalmas koncepciójú zenekari mű, a melyet a Nemzeti Konzervatórium zenekara fog bemutatni Gobbi Alajos igazgató-karnagy vezetésével." . . „

BUDAPESTI HÍRLAP, 1903. március 29. (23. Évfolyam, 87. szám)

*
176   Ardelao • előzmény175 2017-09-05 11:17:49

„Horváth Attilától öt zongoradarab jelent meg Rózsavölgyi és Társánál, » Ábrándképek « címen. A darabok kivétel nélkül őszinte, mély érzésről, gondolatokban gazdag zeneszerzői vénáról és nagy tudásról tesznek tanúbizonyságot. Főleg a » Törpék-tánca « és »Az erdőben« az újabb romantikus zongoraköltemények bármelyike mellett megállják helyüket és a hangversenyteremben sem fogják céljukat téveszteni. A darabok nem könnyűek, kész játékos kezébe valók. A füzet ára egészben 3 kor. 60 f. Egyes darabok külön is kaphatók 1 k. 20. fi., amely ár, a finom kiállítást tekintve, igen olcsónak mondható.

Gobbi remek hangverseny-átiratai két zongorára négy-kézre egy újabb érdemleges számmal szaporodtak. Tausig magyar cigány-dalainak átdolgozásával. Aki az eredetit ismeri és játszani tudja, ne mulassza el megszerezni a Gobbi-féle átdolgozást, melyet megfelelő játékostárssal bizonyára nagy élvezettel fog végigjátszani. Az előadáshoz két példány szükséges. Egy példány ára 5 k. 75 f. Úgy ez, mint a sorozat többi számai a Rózsavölgyi-cég kiadásában jelentek meg. A régebbi átiratok közül különösen a 10. számúra (Allegro molto Mendelssohn h-moll négyeséből) hívjuk fel zongorázó olvasóink szíves figyelmét.
A Carisch-Jänichen kiadó cégtől 3 darabot kaptunk: »Joyeux caprice«, »Valse blonde« és »Valse brune«, mindhárom Lack Theodor szerzeménye csinos, könnyen játszható és mutatós szalon-darabok. Áruk egyenként másfél márka. A »Valse brune« érdekes, pikáns ritmikájával, még a komoly-zene híveinek a figyelmét is le fogja kötni.

Nagy gyönyörűséggel lapoztuk végig Horváth Attila most megjelent, de a Grünfeld- hangversenyeken már előadott g-dúr szonátáját (op. 26.) hegedűre és zongorára. A kiváló műről már első előadása alkalmával behatóan szóltunk. Most csak ismételjük az akkor mondottakat. Horváth szonátája becses, klasszikus jellegű szerzemény, mely két elsőrangú játékos kezében bármely hangversenyműsor díszét fogja képezni. Az utolsó tétel (allegro vivace) élő bizonysága annak, hogy lehet bizony a magyar muzsikából is szonátát formálni, csak tudni kell hozzá.

Zsadányi Armand, Lavotta: » Szigetvár-ostromát « írta át hegedű és zongorára. A mű tartalmilag becses, mert a régi magyar zene kincseiből van összerakva, de formája meglehetősen kezdetleges. Olyan suite-féle, de nagyon el van aprózva. A hegedű-szólam jó nehéz és érdekes. A mű ára 3 korona.”

(K. P. dr.) ZENEVILÁG, 1902. november 18. (3. Évfolyam, 12. szám)

*
175   Ardelao • előzmény174 2017-09-04 22:56:12

HANGVERSENY

…..„Az első szám újdonság volt magyar szerzőtől: a világtalan Horváth Attila, G-dúr hegedűszonátája, négy szebbnél szebb tételben, de a melyek közül csak az utolsónak volt — szintén nem végig, következetes — magyar friss-jellege s éppen ez a rész nem éri el a többiek nemességét és lendületét.
Évekkel ezelőtt önálló hangversenyben lépett fel a kiváló szerző néhány művével, a melyekről akkor meg kellett jegyeznünk, hogy minden tartalmasságuk mellett is hidegen hagytak, mert túlságosan ridegek, a szív melegéből vajmi keveset juttattak a hallgatóhoz; az itt előadott hegedűszonáta örvendetes fordulatot jelent: megvan benne az-az emberi, szinte érzéki lobogás, a szenvedély tüze, a mely szívből jön, s bizton hatol a szívekbe.
A Grünfeld hangversenymester szólamát zongorán kísérő szerző a legőszintébb, zajos elismerést aratta. Vajha gyakrabban találkoznánk nevével!”…..

ZENEVILÁG, 1900. november 15. (1. Évfolyam, 6. szám)
*
174   Ardelao • előzmény173 2017-09-04 22:55:06

Nagykőrösi hírek.

„Levelezőnk írja:
Nagykőrös műértő közönségét ritka élvezetben részesíté Horváth Attila, a világtalan zongoraművész és zeneszerző, Horváth Antal városi adótanácsos fia, ki zenetanulmányait a közoktatási minisztériumtól több éven át nyert ösztöndíja segélyével Budapesten és Bécsben a múlt év folyamán befejezte, — e hó 6-án adott hangversenyével. A városi nagy szálló emeleti dísztermét válogatott közönség tölté meg, a mi fényes jele annak, hogy a zongora-művészetet a körösi értelmiség méltó pártolásban részesíti. A program minden egyes száma, főleg az 5. és 6-ik szám alattiak zajos tapsvihart keltettek, úgy, hogy azokat ismételni kellett.”


BUDAPESTI HÍRLAP, 1886. november 10. (6. Évfolyam, 211. szám)

173   Ardelao 2017-09-04 19:44:55

HORVÁTH ATTILA


̶ „Horváth Attila Erkel, Liszt, Brahms, és Volkmann barátja volt. Állami ösztöndíjak nyertese, a milleniumi királydíjas hegedűszonáta koszorús szerzője, harminc-éves korára országos hírű zongoraművész. Kell-e ennél szebb kezdet?

A folytatás nem volt ilyen. A magyar közöny elhamvasztotta e lélek lángját, s mikor 1921-ben, hatvan-esztendős korában Horváth Attila meghalt, kevesen tudták, hogy ki volt, még a Zeneakadémiáról kikerült szakemberek sem hallották soha a nevét. Csak övéi és a vakok Intézetének növendékei sírtak utána, a vak mester, a jó tanár és szeretetreméltó ember után.

Megható, hogy Horváth Attila, ez az asszonyi szépséget sohasem látott férfi, egyik legnagyobb művét nőről, Zrínyi Ilonáról írta. Az ő képzeletében a nő – akinek hősi és női sorsát fel lehet oldani zenében – olyan, mint Zrínyi Ilona: ha kell – gyöngéd, ha kell – erős, szeretni, de akarni is tud.

A nyitány nem Zrínyi Ilona történeti tetteit írja le, hanem a szerző azt a képet mutatja meg, amelyet magának festett a tragikus sorsú, hős asszonyról.
Dacos főtémával indul a mű. A magyaros ütemek során a hősnő örömének, bánatának a száműzetésbeli szenvedésének zenei mását könnyen felismerhetjük.”

Papp Viktor írása
Megjelent: „Zenekönyv Rádióhallgatók számára”
Zenekari esték II.

Stádium Sajtóvállalat Részvénytársaság Kiadása
1940.

*

A Molnár Imre dr. által szerkesztett „A Magyar Muzsika Könyvében” az alábbi bejegyzést találtam (Budapest, 1936.):

„Horváth Attila zeneszerző. *1862, Vustár - †1921, Budapest. Kora gyermekkorában elveszti szeme-világát. Bécsben tanul zenét. A Vakok Intézetének zenetanára lesz, 1889-ben. 1893-ban zongoratanári oklevelet szerez az akadémián. Művei zongoradarabok, kamarazene, zenekari és kórusművek.”

A „Vustár” valószínűleg elírás lehet, Horváth Attila pontos születési helye és ideje: Berzétemonostor (ma Nuštar, Horvátország) - Szerém megye, 1862. augusztus 11.
(Megj. A.)

*

Horváth Attiláról – a teljesen elfeledett zeneszerzőről – csak a korabeli újságokból sikerült értékes adatokat találnom.

Ezek a fellelhető írások, egy igen nagy tudású, tehetséges zongoraművész-zeneszerző és zenetanár rövid, de sikeres életébe enged bepillantani.
Érthetetlen, hogy halála után teljesen elfelejtették.
(Megj. A.)

*

„Horváth Attila, vak zongoraművész és zeneszerző a zenekedvelők egyletének termében (Bálvány-utca 14 sz.) 1883. április hó 6-án, pénteken esti 7 és fél órakor hangversenyt rendez a következő programmal:
1. Sonáta. Zongora és hegedűre Horváth Attilától. A hegedűrészt játssza Zerdahelyi Olga* úrhölgy,
2. a) Fantasie, b) Caprice E-dur, c) Caprice A-moll, Horváth Attilától (először).
3. Két magyar zenekép a honfoglalók idejéből Horváth Attilától (először).
4. Magyar dalok Horváth Attilától, énekli Saxlehner Emma* úrhölgy, (először.)
5. d) Ballada e) Rögtönzés f) Tarantella Horváth Attilától (először.)”

Jegyek kaphatók az Országos Vakok intézetében: Király-utca 64. sz.

BUDAPESTI HÍRLAP, 1883. március 28. (3. Évfolyam, 86. szám)

Megjegyzések (A.):
*Zerdahelyi Olga (hegedűművésznő / 1861. Pozsony - ?)
*Saxlehner Emma (operaénekesnő, alt/ 1849. Pest – 1938. Budapest)

*

„A világtalan zongoravirtuóz s jeles zeneszerző: Horváth Attila Bécsbe megy, hol fél vagy egész évet fog tölteni, nagyobb méltánylást keresve, mint aminőben itthon részesült.”
FŐVÁROSI LAPOK, 1883. október 31. (230. Évfolyam, 255. szám)

*

„Horváth Attilának, a világtalan zongoraművésznek és zeneszerzőnek a közoktatásügyi miniszter nem rég, szép ösztöndíjat adományozott, hogy tanulmányait Bécsben folytathassa. Érdekes, hogy Jahn (Wilhelm, megj. A.), bécsi udvari opera igazgatója, Horváthnak állandóan két jegyet bocsátott rendelkezésére, egyet t.i. a kísérője számára.”

BUDAPESTI HÍRLAP, 1885. február, 15. (5. Évfolyam, 15. szám)
Műsorajánló
Mai ajánlat:
19:30 : Budapest
Zeneakadémia, Nagyterem

Dmitrij Maszlejev (zongora)
Győri Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Berkes Kálmán
GLINKA: Ruszlán és Ludmilla – nyitány
RACHMANINOV: Rapszódia egy Paganini-témára, Op.43
BARTÓK: Concerto zenekarra, BB 123

19:30 : Budapest
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem

Ránki Fülöp (zongora)
Nemzeti Filharmonikusok
Vezényel: Hamar Zsolt
LIGETI: Concert Românesc
BARTÓK: I. zongoraverseny, Sz. 83, BB 91
DOHNÁNYI: II. (E-dúr) szimfónia

19:30 : Budapest
Pesti Vigadó

Balog József (zongora)
Liszt Ferenc Kamarazenekar
vez.: Balogh Máté
BALOGH MÁTÉ: Melodiemusik
LISZT: Malédiction (km.: Balog József - zongora)
ORBÁN GYÖRGY: Búcsú Rasumoffsky gróftól
BARTÓK: Divertimento

19:45 : Budapest
Müpa, Fesztiválszínház

Pedro Carneiro (marimba)
A Budapesti Fesztiválzenekar Kortárs Együttese
Vezényel: Olari Elts
TÕNU KÕRVITS: Himnuszok az északi fényhez
ERKKI-SVEN TÜÜR: Ardor - marimbaverseny
ERKKI-SVEN TÜÜR: Szenvedély
TUBIN: VII. szimfónia
19:00 : Gödöllő
Gödöllői Királyi Kastély

La Moda Piano Trio
SCHUMANN: g-moll zongoraszonáta, op. 22
BRAHMS: G-dúr hegedű-zongora szonáta, op. 78
RACHMANINOV: g-moll cselló-zongora szonáta op. 19

19:00 : Varsó
Lengyel Színház

V4 Operaturné
KODÁLY: Székely fonó
A mai nap
született:
1683 • Jean-Philippe Rameau, zeneszerző († 1764)
1906 • Dmitrij Sosztakovics, zeneszerző († 1975)
1927 • Colin Davis, karmester († 2013)
1932 • Glenn Gould, zongorista († 1982)
elhunyt:
1849 • id. Johann Strauss, hegedűs, zeneszerző (sz. 1804)
1989 • Lehel György, karmester (sz. 1926)
2009 • Alicia de Larrocha, zongorista (sz. 1923)